Ana səhifə / Fətvalar

Dəstəmazla əlaqəli şəriət hökmləri

Dəstəmazla əlaqəli şəriət hökmləri   Qadının bəzənmək üçün istifadə etdiyi - dodaq boya­sı, krem, ənlik və başqa ləvazimatlar dəstə­mazı...

Qüsl ilə əlaqəli şəriət hökmləri

Qüsl ilə əlaqəli şəriət hökmləri   Qadın pollyusiya olarsa, ona qüsl almaq vacibdir. Bu halda bilməyərəkdən namaz qılan qadın qüsl edib na­mazını...

Təyəmmümlə əlaqəli şəriət hökmləri

Təyəmmümlə əlaqəli şəriət hökmləri   Su olmadıqda, namazı yalnız aşağıdakı hallarda axır vaxtına qədər...

Məsh ilə əlaqəli şəriət hökmləri

12.12.2012 | 16681 dəfə oxunub

Məsh ilə əlaqəli şəriət hökmləri   Məshin şərtləri: Qadın corab və ona oxşar ayaq geyimlərini dəstəmazlı ikən...

Fitri sünnələr

Fitri sünnələr   Dırnaqları, qoltuq altındakı və qasıqdakı tükləri qırx gündən artıq saxlamaq Peyğəmbərin (səlləllahu əleyhi və alə alihi və...

Heyz ilə əlaqəli şəriət hökmləri

Heyz ilə əlaqəli şəriət hökmləri   Heyz – qadının uşaqlığından hər ayın müəyyən gün­lərində çıxan qandır. Bu halda olan...

Nifas ilə əlaqəli şəriət hökmləri

Nifas ilə əlaqəli şəriət hökmləri   Nifas1 halında olan qadınla cinsi əlaqəyə girmək ha­ramdır. Nifas halı və qadına bu halda vacib olan şeylər: Nifas qanı kəsilən kimi...

Hicabın şərtləri

Hicabın şərtləri   Əl və üzdən başqa bütün bədən üzvləri örtül­mə­lidir; Hicab bərbəzəkli...

Namazla əlaqəli şəriət hökmləri

Namazla əlaqəli şəriət hökmləri   Qadının evində qıldığı namaz məsciddə qıldığı na­mazdan əfzəldir. Bayram namazlarını isə, bayram na­mazı...

Orucla əlaqəli şəriət hökmləri

Orucla əlaqəli şəriət hökmləri   Heyz olarkən qadına oruc tutmaq haramdır. Qadın heyz olması səbəbindən Ramazan ayında tut­madığı...

Zəkat ilə əlaqəli şəriət hökmləri

Zəkat ilə əlaqəli şəriət hökmləri   Zəkat iki şərtlə vacib olur: Miqdar (yəni şəriətin təyin etdiyi miqdara...

Həcc ilə əlaqəli şəriət hökmləri

Həcc ilə əlaqəli şəriət hökmləri   Qadına məhrəmsiz həcc etmək olmaz. Qeyd etmək lazımdır ki, məhrəmsiz həcc edən qadının həcci qəbul olur,...

Qadına məhrəm olanlar və onlarla əlaqəli şəriət hökmləri

Qadına məhrəm olanlar və onlarla əlaqəli şəriət hökmləri   Qadına məhrəm olan kişilər aşağıdakılardır: qadının atası, əmisi, dayısı, doğma və ögey oğlu, əri, doğma və süd qardaşı,...

Nikahın xüsusiyyətləri

Nikahın xüsusiyyətləri   Uca Allah buyurur: “Yetim qızlara qarşı əda­lətli ol­ma­yacağınızdan qorxur­sunuzsa, onda xo­şu­nuza gələn halal qadın­lardan ikisi, üçü və dördü ilə...

Mehrlə əlaqəli şəriət hökmləri

Mehrlə əlaqəli şəriət hökmləri   Kəbini kəsilən qadının mehrini vermək vacibdir. Uca Allah buyurur: “Qadınlara öz mehrlərini kö­nül xoş­lu­ğu ilə verin!”1 Mehrin...

Ərin öz qadını üzərində olan haqları

Ərin öz qadını üzərində olan haqları   Qadın öz əri ilə gözəl rəftar etməlidir. Ona xidmət...

Aşağıdakı hallarda cinsi əlaqəyə girmək haramdır

Aşağıdakı hallarda cinsi əlaqəyə girmək haramdır   Ramazan orucunu tutduqda; Etikafda olduqda; Həcc və ümrə ziyarəti üçün ehrama daxil...

Talaq ilə əlaqəli şəriət hökmləri

Talaq ilə əlaqəli şəriət hökmləri ­ Səbəbsiz olaraq boşamaq və ya boşanmaq haramdır. Qadın bilməlidir ki, ərinin onu boşamayıb islah et­mə­si, onun üçün daha xeyirlidir. Qadın Allaha,...

Qadın ərinin vəfatından sonra nə etməlidir

Qadın ərinin vəfatından sonra nə etməlidir   Evində oturmalı və ancaq zərurət halında bayıra...

Əmizdirmək ilə əlaqəli şəriət hökmləri

Əmizdirmək ilə əlaqəli şəriət hökmləri   Uşağı iki il əmizdirmək. Uca Allah buyurur: “Analar öz övladlarını tam iki il əmizdirsinlər. Bu, əmiz­dirməni tamam­lamaq istə­yənlər...

Uşaqların tərbiyəsi ilə əlaqəli şəriət hökmləri

Uşaqların tərbiyəsi ilə əlaqəli şəriət hökmləri   Fasiq kişi və ya qadın uşaqlarının tərbiyəsi ilə məşğul ola bilər. Həmçinin, fasiq kişi...

Övladlığa götürmə barəsində

Övladlığa götürmə barəsində   Oğulluğa və ya qızlığa götürülmüş uşağı atasından başqa heç kəsə mənsub etmək olmaz. Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alə alihi və səlləm) Zeyd ibn...

Matəmlə bağlı şəriət hökmləri

Matəmlə bağlı şəriət hökmləri   Əri vəfat edən qadına ətirlənmək, bəzənmək, səfərə çıxmaq, qara geyinməyi xüsusiləşdirmək və ənlik-kir­şandan istifadə etmək caiz...

And içməklə əlaqəli şəriət hökmləri

And içməklə əlaqəli şəriət hökmləri   Qadın müəyyən bir şəxsə ərə getməməyi qəsdən and içdikdən sonra həmin şəxsə ərə getsə, cərimə...

Nəzir ilə əlaqəli şəriət hökmləri

Nəzir ilə əlaqəli şəriət hökmləri   Nəzir demək bəyənilmir. Nəzir insan üçün yazılmış qədəri dəyişdirmir. Nəzir...

Uşaqların tərbiyəsi ilə əlaqəli şəriət hökmləri

Uşaqların tərbiyəsi ilə əlaqəli şəriət hökmləri   On yaşına çatmış oğlan və qız uşaqlarının yataqlarını ayırmaq...

Valideynlərə qayğı barəsində

Valideynlərə qayğı barəsində   Uca Allah buyurur: “Rəbbin yalnız Ona iba­dət etmə­yi və ata-ana ilə yaxşı dav­ran­mağı buyur­muşdur. Əgər onların biri və ya hər iki­si sə­nin yanında...

Əməl olunması vacib olan digər şəriət hökmləri

Əməl olunması vacib olan digər şəriət hökmləri   Vəfat etmiş qadını öz əri və yaxud hər hansı bir başqa qadın yuya bilər. Əri olmayan qadının məhrəmlə­rin­dən biri tərəfindən yuyulması qəti...

Heyz və nifasın namaz və orucla əlaqəli bəzi hökmləri

Heyz və nifasın namaz və orucla əlaqəli bəzi hökmləri   Sual 1: Əgər qadın fəcrdən1 dərhal sonra heyz­dən təmizlənərsə, həmin gün oruc tutmalıdırmı və orucu düzgün...

Namaz zamanı təharətin bəzi hökmləri

Namaz zamanı təharətin bəzi hökmləri   Sual 35: Qadından ifraz olan ağ və ya sarı ma­­ye pakdır, yoxsa nəcasət? Bu ifrazat ara ver­mə­­dən gələrsə dəstəmazı pozurmu?  Bəs...

Həcc və ümrə zamanı heyzin bəzi hökmləri.

Həcc və ümrə zamanı heyzin bəzi hökmləri.   Sual 47: Heyzli qadın ihram namazını necə qıl­malıdır və o, gizlində Quran oxuya bilərmi? Cavab: Birincisi;...

Mərhəmətli, Rəhmli Allahın adı ilə!

Mərhəmətli, Rəhmli Allahın adı ilə!      Həqiqətən şükür və tərif yalnız Allaha məxsusdur! Biz Ona həmd edir, Onu köməyə çağırır, Ondan bağış­lan­ma və bizi doğru yola...

Orucun hökmü

Orucun hökmü   Sual: Oruc nə deməkdir? Cavab: Oruc - niyyət edib dan yeri söküləndən gün batanadək...

Niyyətin hökmü

Niyyətin hökmü   Sual: Ramazan ayını oruc tutmaq istəyən kəs nə zaman və necə niyyət etməlidir? Cavab: Ramazan ayını oruc tutmaq üçün ay gir­məmişdən niyyət etmək kifayətdir. O ki qaldı niy­yət...

Səhur və iftar

Səhur və iftar   Sual: Səhur etmək şərtdirmi? Cavab: Xeyr! Səhur etmək müstəhəbdir və oruc onsuz da səhih sayılır. Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) demiş­dir: “Dan yeri ağarana yaxın səhur...

Oruc tutanlar.

Oruc tutanlar.   Birinci: Uşaq, ruhi xəstə, yaşlılar və zəiflər. Sual: Uşağa nə vaxtdan oruc tutmaq vacibdir? Cavab: Uşaq həddi buluğa çatdıqdan sonra ona oruc tutmaq vacibdir....

Orucu pozan və pozmayan amillər

Orucu pozan və pozmayan amillər   Sual: Orucu nələr pozur? Cavab: Orucu aşağıdakılar pozur: - cinsi əlaqə; - yemək və içmək; - bədəni qüvvətləndirən iynələr, buruna...

Qəza və kəffarənin hökmləri

Qəza və kəffarənin hökmləri   Sual: Qəzaya qalan orucu nə zaman tutmaq lazım­dır? Cavab: Qəza orucunu Ramazan ayından sonra dər­hal tut­maq əfzəl, növbəti Ramazana qədər təxirə sal­maq isə caizdir....

Nafilə orucları

Nafilə orucları   Sual: Şəvval ayında olan altı gün orucu ardıcıl tutmaq vacibdirmi? Cavab: Xeyr, bunu ay ərzində istənilən şəkildə et­mək olar. Sual: Ərafa günü oruc tutmaq...

Ramazanla bağlı digər məsələlər

Ramazanla bağlı digər məsələlər   Sual: Orucu tərk edən kafir sayilirmı? Cavab: Bu məsələni iki hissəyə bölmək gərəkdir: - Orucun gərəksiz olduğunu etiqad edən şəxs...

əvvəlki12növbəti


Sıxıntı və kədəri aradan qaldıran 5 zikr

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ))

“ Lə İlahə illəllahul-Azimul-Həlim. Lə İlahə illəllahu Rabbul-Arşil-azım. Lə İlahə illəllahu Rabbus-səməvati va Rabbul-ardı va Rabul-arşil-kərim.”

“Əzəmətli və Həlim Allahdan başqa haqq məbud yoxdur! Əzəmətli Ərşin Rəbbi Allahdan başqa haqq məbud yoxdur! Göylərin Rəbbi, yerin Rəbbi və kəramətli Ərşin Rəbbi Allahdan başqa haqq məbud yoxdur!”

(( اللهُ، اللهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ))

“ Allahu Allahu Rabbi, lə uşriku bihi şeyə”

“Rəbbim Allahdır, Allah! Mən heç bir şeyi Ona şərik qoşmuram!”

(( اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ))

“Allahummə rahmətəkə ərcu, fələ təkilni ilə nəfsi tarfətə ayn va əslih li şəni kulləh, lə İləhə illə ənt.”

“Mərhəmətinlə kömək diləyirəm. Məni bir göz qırpımı belə öz nəfsimlə başlı-başına buraxma! Mənim bütün işlərimi yoluna qoy! Səndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur!”

(( لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ ))

“ Lə İlahə illə əntə subhanəkə inni kuntu minəz-zalimin”

“Səndən başqa haqq məbud yoxdur. Sən pak və müqəddəssən! Həqiqətən, mən zalımlardan olmuşam!”

(( اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فيَّ قَضَاؤُكَ ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ؛ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ في كِتَابِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ في عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي ))

“Allahummə inni abduk, vəbnu abdik, vabnu əmətik, nəsiyətiy biyədik, madin fiyyə hukmuk, adlun fiyyə qadauk, əsəlukə bikulli-smin huvə ləkə, səmməytə bihi nəfsək, əv alləmtəhu əhədən min xalqik, əv ənzəltəhu fi kitabik, əv istəsərtə bihi fi ilmil-ğaybi indək, ən təcaləl-Quranə rabiə qalbiy, va nura sadriy, va cəlaə huzniy, va zəhabə həmmiy”

“Allahım! Mən Sənin qulunam, qulunun oğluyam, kənizinin oğluyam! Məni idarə etmək Sənin Əlindədir. Barəmdə verdiyin hökm yerinə yetəndir. Mənə yazdığın tale ədalətlidir. Sənə, Özünə verdiyin və ya Kitabında nazil etdiyin, yaxud yaratdıqlarından kiməsə öyrətdiyin, yaxud da Öz yanında olan qeyb elmində saxladığın Özünə aid olan hər bir adla yalvarıram ki, Quranı qəlbimin baharı və köksümün nuru et, üzüntümün aradan qalxması və kədərimin getməsi üçün səbəb et!”