Ana səhifə / Məqalələr

Böyük alimlərin tələbələrə nəsihəti

Böyük alimlərin tələbələrə nəsihəti

01.11.2015 | 1997 dəfə oxunub

İbn Bazın tələbələrə...

Məmləkətdə əmin-amanlığı təmin edən 10 səbəb

Məmləkətdə əmin-amanlığı təmin edən 10 səbəb

17.04.2015 | 1975 dəfə oxunub

Əziz müsəlmanlar, hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağı və Peyğəmbərin (səllallahu aleyhi və səlləm) yolunu tutub getməyi nəsihət...

İmtahan

İmtahan

19.11.2014 | 7231 dəfə oxunub

Ey müsəlmanlar, hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağı nəsihət edirəm! Yer üzündə olan insanların bir qismi Axirətə və əbədi səadətə qovuşmağa can atır, ölümü tez-tez yada salır və ölümdən sonrakı həyata...

Böyük günahların məcmusu

Böyük günahların məcmusu

14.11.2014 | 7565 dəfə oxunub

Şeyx İmam Hafiz Şəmsəddin Muhəmməd ibn Əhməd ibn Əffan əz-Zəhəbi (Allah ondan razı olsun) demişdir: Allaha, onun kitablarına, rəsullarına, mələklərinə və qədərlərinə iman gətirdiyimizə görə Ona həmd edir,...

Səad İbn Muaz (Allah ondan razı olsun)

Səad İbn Muaz (Allah ondan razı olsun)

30.09.2014 | 8120 dəfə oxunub

Əziz müsəlmanlar! Sizə Allahdan qorxmağı, Rəsulullahın (sallallahu aleyhi və səlləm) və onun səhabələrinin yolunu tutub getməyi nəsihət edirəm. Əgər bu yoldan başqa bir yol tutsanız, həmin yol sizi Cəhənnəmə aparacaq. Bu xüsusda Uca...

"Lə iləhə illəllah"ın şərtləri

13.09.2014 | 11482 dəfə oxunub

Həqiqətən, şükür və tərif yalnız Allaha məxsusdur! Biz Ona həmd edir, Onu köməyə çağırır, Ondan bağışlanma və bizi doğru yola yönəltməyi diləyirik, nəfsimizin şərindən və pis əməllərimizdən qorunmaq üçün yalnız Ona...

Muhəmməd Nasirəddin əl-Albani

Muhəmməd Nasirəddin əl-Albani

10.09.2014 | 8231 dəfə oxunub

Muhəmməd Nasirəddin əl-Albani (1333-1420) hicri    (1914-1999) miladi   Şeyxin əsl adı Muhəmməd...

Şeyx Abdulqadir əl-Arnaut

Şeyx Abdulqadir əl-Arnaut

04.09.2014 | 7455 dəfə oxunub

Şeyx Abdul-Qadir əl-Arnaut (1347 -1425 hicri) (1928-2004 miladi)   Böyük mühəddis Şeyx Abdul-Qadir əl-Arnautun əsl adı Qadri bin...

İslam gəncləri

16.08.2014 | 7215 dəfə oxunub

Günümüzdə 14-20 yaş arası olan cavanları "tineycer" çağırırlar. "Tineycer" - cavanları, düşüncəsizlikləri ucbatından, məsuliyyət və tutarlı bir səbəb tapmaq hissiyyatından məhrum etmək üçün qərbin qeyri müsəlmanları...

Savabı əzəmətli olan zikr

Savabı əzəmətli olan zikr

07.04.2014 | 19174 dəfə oxunub

Əziz müsəlmanlar, hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağı nəsihət edirəm! Uca Allah buyurur: “Həqiqətən, müsəlman kişilər və müsəlman qadınlar, mömin kişilər və mömin qadınlar, müti kişilər və müti qadınlar,...

Ruzi qazanmağın yolları

Ruzi qazanmağın yolları

23.01.2014 | 20649 dəfə oxunub

Əziz qardaşlarım! Hamınıza Allahdan qorxmağı və Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) yolunu tutub getməyi nəsihət edirəm. Uca Allah Öz Kitabında buyurur: “Sizi yaradan, sonra sizə ruzi verən,...

Zikrin fəziləti

Zikrin fəziləti

17.01.2014 | 19704 dəfə oxunub

Əziz müsəlmanlar, hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağı nəsihət edirəm! Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) demişdir: “Allahı zikr etmək, Onun sevdiyi əməllər, habelə elm öyrədən və elm öyrənən istisna...

Daşlaşmış qəlb

Daşlaşmış qəlb

05.01.2014 | 18229 dəfə oxunub

Əziz müsəlmanlar, hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağı və Peyğəmbərim (sallallahu aleyhi və səlləm) yolunu tutub getməyi nəsihət edirəm! Həmişə olduğu ki­mi nəsihətimizi Quran ayəsi ilə başlayıram. Uca Allah buyurur:  “Sonra...

Fatimənin (Allah ondan razı olsun) fəzilətləri

Fatimənin (Allah ondan razı olsun) fəzilətləri

24.12.2013 | 17269 dəfə oxunub

Muhəmmədin (sallallahu aleyhi və səlləm) qızı, Zəhra adı ilə tanınmış Fatimənin (Allah ondan razı olsun) fəzilətinə dəlalət edən neçə-neçə rəvayətlər varid olmuşdur. Bunlardan bir neçəsini oxucularımıza təq­dim...

Ölümü yada salmaq

Ölümü yada salmaq

11.12.2013 | 17659 dəfə oxunub

 Əziz müsəlmanlar, hər biriniz hər səhər yuxudan oyandıqda həmin gününü xoş keçirməyini arzulayır və istəklərini həyata keçirəcəyini düşünür, hətta istəklərinə uyğun gün ərzində nələr edəcəyini planlaşdırır....

Həsəd

Həsəd

27.11.2013 | 17119 dəfə oxunub

Bu mövzuda onlarla hədislər varid olmuşdur. Həmin hədislərin birin­də Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) buyurur: “Bir-birinizə həsəd aparmayın, bir-birinizlə rəqabət aparmayın, bir-birinizə nifrət etməyin, bir-birinizə arxa...

Nə edək ki, Allah bizi sevsin?

Nə edək ki, Allah bizi sevsin?

20.11.2013 | 18011 dəfə oxunub

- Muhəmməd peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) yolunu getmək: Bu xüsusda Uca Allah buyurur: “De: “Əgər siz Allahı sevirsinizsə, mə­nim ardımca gəlin ki, Allah da sizi sevsin və günahlarınızı bağışlasın. Allah...

Ey, qullarım!

Ey, qullarım!

15.11.2013 | 17019 dəfə oxunub

Əbu İdris‭ ‬əl-Xovlani‭ ‬(Allah ona rəhmət etsin‭)‬ rəvayət edir ki,‭ ‬Əbu Zərr‭ (‬Allah ondan razı olsun‭) ‬Peyğəmbərin‭ (‬sallallahu aleyhi və səlləm‭) ‬belə rəvayət etdiyini xəbər vermişdir:‭ “‬Uca...

Məzhəbçilik

Məzhəbçilik

28.09.2013 | 17992 dəfə oxunub

Məzhəbçilik Çoxları sual verir ki, məzhəblərə tabe olmaq nə dərəcədə doğrudur. Əslən hər hansı bir məzhəbi oxumaq, ona tabe olmaq, hətta ona mənsub edilmək olar. Bu, insanlara öz dinlərini...

Muaz ibn Cəbəl (Allah ondan razı olsun)

Muaz ibn Cəbəl (Allah ondan razı olsun)

10.08.2013 | 17319 dəfə oxunub

Muaz ibn Cəbəl (Allah ondan razı olsun)   إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره، و...

Əbu Hureyra (Allah ondan razı olsun)

Əbu Hureyra (Allah ondan razı olsun)

21.07.2013 | 17497 dəfə oxunub

Əbu Hureyra (Allah ondan razı olsun)   إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره، و نعوذ بالله من شرور...

Əbu İsa ət-Tirmizi (209-279)

Əbu İsa ət-Tirmizi (209-279)

09.07.2013 | 17723 dəfə oxunub

Əbu İsa ət-Tirmizi (209-279)   Adı və kunyəsi və mənsubiyyəti: O, böyük İmam, Hafiz Əbu İsa...

Abdurrəhman ibn Auf (Allah ondan razı olsun)

Abdurrəhman ibn Auf (Allah ondan razı olsun)

21.06.2013 | 16902 dəfə oxunub

Abdurrəhman ibn Auf (Allah ondan razı olsun) إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات...

Abdullah ibn Məsud (Allah ondan razı olsun)

Abdullah ibn Məsud (Allah ondan razı olsun)

17.06.2013 | 17067 dəfə oxunub

Abdullah ibn Məsud   إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره، و نعوذ...

Əbu Davud əs-Sicistani

Əbu Davud əs-Sicistani

30.05.2013 | 17094 dəfə oxunub

Əbu Davud əs-Sicistani (202-275)   Adı və kunyəsi və mənsubiyyəti: O, ən böyük mühəddislərdən, habelə cərh və tədil alimlərdindən biri hesab olunan Əbu Davud...

İmam Muslim (206-261)

İmam Muslim (206-261)

12.05.2013 | 17427 dəfə oxunub

  İmam Muslim (206-261) Adı və kunyəsi: İmam, mühəddis Əbul-Hüseyn Muslim ibn Həccac ibn Muslim ibn Vərd...

İmam Buxari (194-256)

İmam Buxari (194-256)

27.04.2013 | 18734 dəfə oxunub

  İmam Buxari (194-256) Adı, kunyəsi və mənsubiyyəti: İmam, mühəddis, Hədis elmində...

Zeynulabidin Əli ibn Huseyn ibn Əli ibn Əbu Talib

Zeynulabidin Əli ibn Huseyn ibn Əli ibn Əbu Talib

01.04.2013 | 17913 dəfə oxunub

  Zeynulabidin Əli ibn Huseyn ibn Əli ibn Əbu Talib   Əziz müsəlmanlar, hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağı və...

Borcu qaytarmayan dələduzlar

Borcu qaytarmayan dələduzlar

14.03.2013 | 17424 dəfə oxunub

  Borcu qaytarmayan dələduzlar Bəzi dələduz adamlar özlərini müsəlman hesab...

Namazda əlləri sinədə tutmaq

Namazda əlləri sinədə tutmaq

06.03.2013 | 22331 dəfə oxunub

Namazda əlləri sinədə tutmaq   إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره، و نعوذ بالله من...

Ölümü yada salmaq

Ölümü yada salmaq

24.02.2013 | 18196 dəfə oxunub

Ölümü yada salmaq إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا، من...

Kişilərin zinəti olan saqqal

Kişilərin zinəti olan saqqal

18.01.2013 | 23711 dəfə oxunub

Kişilərin zinəti olan saqqal   Rəhimli və Mərhəmətli Allahın adı ilə. Həmd...

Qardaşlıq

Qardaşlıq

24.08.2012 | 19202 dəfə oxunub

Peyğəmbər, ona Allahın salamı və salavatı olsun, demişdir: "Bir kişi başqa bir kənddə olan qardaşını ziyarət etməyə gedir. Allah onun getdiyi yolun üstünə bir mələk göndərir. Mələk insan qiyafəsində ona yaxınlaşır və: "Hara...

Gözümüzü haramdan necə qoruyaq

Gözümüzü haramdan necə qoruyaq

13.08.2012 | 20309 dəfə oxunub

Uca Allah buyurur: "Haqqında məlumatın olmadığı bir işin dalınca getmə. Çünki qulaq, göz və ürək – bunların hamısı sahibinin əməlləri barəsində sorğu-sual olunacaqdır." (Əl-İsra,...

əvvəlki1növbəti


Sıxıntı və kədəri aradan qaldıran 5 zikr

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ))

“ Lə İlahə illəllahul-Azimul-Həlim. Lə İlahə illəllahu Rabbul-Arşil-azım. Lə İlahə illəllahu Rabbus-səməvati va Rabbul-ardı va Rabul-arşil-kərim.”

“Əzəmətli və Həlim Allahdan başqa haqq məbud yoxdur! Əzəmətli Ərşin Rəbbi Allahdan başqa haqq məbud yoxdur! Göylərin Rəbbi, yerin Rəbbi və kəramətli Ərşin Rəbbi Allahdan başqa haqq məbud yoxdur!”

(( اللهُ، اللهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ))

“ Allahu Allahu Rabbi, lə uşriku bihi şeyə”

“Rəbbim Allahdır, Allah! Mən heç bir şeyi Ona şərik qoşmuram!”

(( اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ))

“Allahummə rahmətəkə ərcu, fələ təkilni ilə nəfsi tarfətə ayn va əslih li şəni kulləh, lə İləhə illə ənt.”

“Mərhəmətinlə kömək diləyirəm. Məni bir göz qırpımı belə öz nəfsimlə başlı-başına buraxma! Mənim bütün işlərimi yoluna qoy! Səndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur!”

(( لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ ))

“ Lə İlahə illə əntə subhanəkə inni kuntu minəz-zalimin”

“Səndən başqa haqq məbud yoxdur. Sən pak və müqəddəssən! Həqiqətən, mən zalımlardan olmuşam!”

(( اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فيَّ قَضَاؤُكَ ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ؛ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ في كِتَابِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ في عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي ))

“Allahummə inni abduk, vəbnu abdik, vabnu əmətik, nəsiyətiy biyədik, madin fiyyə hukmuk, adlun fiyyə qadauk, əsəlukə bikulli-smin huvə ləkə, səmməytə bihi nəfsək, əv alləmtəhu əhədən min xalqik, əv ənzəltəhu fi kitabik, əv istəsərtə bihi fi ilmil-ğaybi indək, ən təcaləl-Quranə rabiə qalbiy, va nura sadriy, va cəlaə huzniy, va zəhabə həmmiy”

“Allahım! Mən Sənin qulunam, qulunun oğluyam, kənizinin oğluyam! Məni idarə etmək Sənin Əlindədir. Barəmdə verdiyin hökm yerinə yetəndir. Mənə yazdığın tale ədalətlidir. Sənə, Özünə verdiyin və ya Kitabında nazil etdiyin, yaxud yaratdıqlarından kiməsə öyrətdiyin, yaxud da Öz yanında olan qeyb elmində saxladığın Özünə aid olan hər bir adla yalvarıram ki, Quranı qəlbimin baharı və köksümün nuru et, üzüntümün aradan qalxması və kədərimin getməsi üçün səbəb et!”