Ana səhifə / Fiqh / Şəriət risaləsi / Libasın təmizlənməsi

Libasın təmizlənməsi

Libasın təmizlənməsi

 

Libasın üzərinə murdar şey düşərsə onu təmizlənənə qə­dər su ilə yumaq lazımdır. Uca Allah buyurur: “Geyimini təmiz saxla!”1

Əsma bint Əbu Bəkr rəvayət edir ki, bir qadın gəlib Pey­ğəm­bərə (sallallahu aleyhi və səlləm) dedi: “Ey Allahın elçisi! Bizdən birinin libasına heyz2 qanı bulaşarsa o nə etsin? Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) dedi: Sizdən bi­rinin libasına heyz qanı bulaşarsa onu su ilə sürtüb yu­sun…”3

Qeyd etmək lazımdır ki, südəmər (yalnız südlə qida­la­nan) oğlan uşağının sidiyi düşən paltarın üzərinə su çilə­mək­lə kifayətlənmək olar.

Ummu Qeys bint Mihsan əl-Əsədiyyə (radiyallahu anhə) rəvayət edir ki, o, südəmər oğlunu gətirib Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) dizinin üstünə qoy­du və uşaq onun paltarına sidik ifraz edib onu batırdı. Pey­­ğəm­bər (sallallahu aleyhi və səlləm) paltarının üzərinə yalnız su səpdi və onu yu­madı”4

Qeyd etmək lazımdır ki, murdar şeyə bulaşmış ayaq­qa­bını torpağa sürtməklə də (tam təmizlənənə qədər) tə­mizləmək olar.

Əbu Səid əl-Xudri (radiyallahu anhu) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) dedi: “Sizdən biriniz məscidə gəldiyi zaman ayaqqabısının altına bax­sın, əgər o nəcasətə bulaşmışsa onu yerə (torpağa) sürt­sün (təmizləsin)…”51 əl-Muddəssir surəsi, 4.

2 Qadından hər ay adəti üzrə gələn qan.

3 Səhihu-l-Buxari, 307.

4 Səhihu-l-Buxari, 223; Səhih Muslim, 663.

5 “Müsnəd” 1/92; “İrvau-l-Ğalil” 1/314. [Hədis səhihdir]

 


Baxılıb: 16528


Sıxıntı və kədəri aradan qaldıran 5 zikr

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ))

“ Lə İlahə illəllahul-Azimul-Həlim. Lə İlahə illəllahu Rabbul-Arşil-azım. Lə İlahə illəllahu Rabbus-səməvati va Rabbul-ardı va Rabul-arşil-kərim.”

“Əzəmətli və Həlim Allahdan başqa haqq məbud yoxdur! Əzəmətli Ərşin Rəbbi Allahdan başqa haqq məbud yoxdur! Göylərin Rəbbi, yerin Rəbbi və kəramətli Ərşin Rəbbi Allahdan başqa haqq məbud yoxdur!”

(( اللهُ، اللهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ))

“ Allahu Allahu Rabbi, lə uşriku bihi şeyə”

“Rəbbim Allahdır, Allah! Mən heç bir şeyi Ona şərik qoşmuram!”

(( اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ))

“Allahummə rahmətəkə ərcu, fələ təkilni ilə nəfsi tarfətə ayn va əslih li şəni kulləh, lə İləhə illə ənt.”

“Mərhəmətinlə kömək diləyirəm. Məni bir göz qırpımı belə öz nəfsimlə başlı-başına buraxma! Mənim bütün işlərimi yoluna qoy! Səndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur!”

(( لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ ))

“ Lə İlahə illə əntə subhanəkə inni kuntu minəz-zalimin”

“Səndən başqa haqq məbud yoxdur. Sən pak və müqəddəssən! Həqiqətən, mən zalımlardan olmuşam!”

(( اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فيَّ قَضَاؤُكَ ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ؛ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ في كِتَابِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ في عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي ))

“Allahummə inni abduk, vəbnu abdik, vabnu əmətik, nəsiyətiy biyədik, madin fiyyə hukmuk, adlun fiyyə qadauk, əsəlukə bikulli-smin huvə ləkə, səmməytə bihi nəfsək, əv alləmtəhu əhədən min xalqik, əv ənzəltəhu fi kitabik, əv istəsərtə bihi fi ilmil-ğaybi indək, ən təcaləl-Quranə rabiə qalbiy, va nura sadriy, va cəlaə huzniy, va zəhabə həmmiy”

“Allahım! Mən Sənin qulunam, qulunun oğluyam, kənizinin oğluyam! Məni idarə etmək Sənin Əlindədir. Barəmdə verdiyin hökm yerinə yetəndir. Mənə yazdığın tale ədalətlidir. Sənə, Özünə verdiyin və ya Kitabında nazil etdiyin, yaxud yaratdıqlarından kiməsə öyrətdiyin, yaxud da Öz yanında olan qeyb elmində saxladığın Özünə aid olan hər bir adla yalvarıram ki, Quranı qəlbimin baharı və köksümün nuru et, üzüntümün aradan qalxması və kədərimin getməsi üçün səbəb et!”