Ana səhifə / Fiqh / Namazın təlimi

Namazın təlimi

  Namazın təlimi            ...

MÜQƏDDİMƏ

MÜQƏDDİMƏ   Şükr və tərif Allaha məxsusdur, biz Ona şükr edirik, Onu tə­rif edi­rik, Onu köməyə çağırırıq, Ondan bağışlanma diləyi­rik, nəfslərimizin şə­rindən və pis əməllərdən qorunmaq üçün...

Subaşına çıxmağın ədəbləri

Subaşına çıxmağın ədəbləri   1. Subaşına çıxan şəxs elə yer seçməlidir ki, insanlar onun nə özü­nü görə bilsinlər, nə orqanizmdən qazburaxma zamanı ehtimal olu­nan...

Dəstəmaz

Dəstəmaz   Uca Allah buyurur: “Ey iman gətirənlər! Na­maza du­rarkən üzünüzü və dir­­səklərə qə­dər əl­lə­rinizi yuyun, başınıza məsh...

Dəstəmazın şərtləri

Dəstəmazın şərtləri   Dəstəmaz alan şəxs aşağıdakı şərtləri özündə cəm etməlidir: 1. Müsəlman olmalı; 2. Həddi-büluğa...

Dəstəmazı batil edən amillər

  Dəstəmazı batil edən amillər   1. Ön və arxa ifrazat çıxışlrından xaric olan sidik, nəcis, məzi, yel, is­ti­hazə halında gələn qan və...

Dəstəmazı batil etməyən amillər

Dəstəmazı batil etməyən amillər   1. Ön və arxa ifrazat çıxışlarından başqa bədənin istənilən yerin­dən çı­xan qan və s; 2. Qadına...

Dəstəmaz almağın qaydası

  Dəstəmaz almağın qaydası   Dəstəmaz alan şəxs ürəyində dəstəmaz üçün niyyət edib dəstəmaz almaq istədiyini fikrindən keçirməli, bunu dillə deməməlidir. Çünki...

Qüslü vacib edən hallar

Qüslü vacib edən hallar   1. Cinsi əlaqədən sonra (əlaqədə olanların hər hansı birindən, ya­xud hər ikisindən sperma xaric olmamışsa belə), həmçinin şəhvət hissi keçirmək...

Hansı hallarda qüsl etmək bəyənilir?

Hansı hallarda qüsl etmək bəyənilir?   1. Meyitə bilavasitə toxunan adamın qüsl etməsi; 2. Həcc və ümrə ziyarəti məqsədilə Məkkə...

Qüsl etməyin qaydası

Qüsl etməyin qaydası        Niyyət etdikdən sonra [bismilləh] deyib əlləri yumaq. Sonra cinsiy­yət üzvünü yumaq. Sonra dəstəmaz almaq.1 Sonra üç dəfə başa su tö­küb...

Nə zaman təyəmmüm etmək olar?

Nə zaman təyəmmüm etmək olar?   1. Su tapılmadıqda və ya istər qüsl, istərsə də dəstəmaz alaraq pak­laş­mağa kifayət qədər su...

Təyəmmümü batil edən amillər

Təyəmmümü batil edən amillər   Əvvəldə göstərilmiş dəstəmaz və qüslü batil edən amillər təyəm­mü­mü də batil edir. Bura su tapılmadığı halda təyəmmüm edilmişsə, su...

Təyəmmüm etməyin qaydası

Təyəmmüm etməyin qaydası   Təyəmmüm edən kəs öncə niyyət etməli, sonra “bismilləh” deyib ovuclarının içini təyəmmüm üçün seçilmiş yerə bir dəfə vurmalı, sonra da...

« N A M A Z »

« N A M A Z »   Uca Allah buyurur:   “Halbuki onlara, dini məhz Allaha məxsus edərək, həniflər kimi ibadət et­mək, namaz qılmaq və zəkat vermək əmr olun­muşdu. Doğru...

Namazın şərtləri

Namazın şərtləri   Namaz qılmaq, həddi-büluğa çatmış, ağlı başında olan hər bir müsəlmana vacibdir. 1. Pak olmaq; 2. Hər namazı vaxtında...

Namazı batil edən amillər

Namazı batil edən amillər   1. Dindən dönmək (Allah bizi və sizi xüsusilə bundan qorusun!);      2. Rükn, vacib və şərtlərdən hər hansı birini qəsdən tərk...

Namazda bəyənilməyən əməllər (məkruhlar)

Namazda bəyənilməyən əməllər (məkruhlar)   1. Yuxarı baxmaq; 2. Səbəbsiz yerə başı döndərmək; 3. Namazdan...

Namazın qılınması üçün qadağan olunmuş yerlər

Namazın qılınması üçün qadağan olunmuş yerlər   1. Murdar yerlər; 2. Qəbrstanlıqda (meyit dəfn olunmuş yerdə), qəbrə üz tutmaqla və ya onun...

Azan

Azan   [Allahu Əkbər] – Allah ən böyükdür! – dörd dəfə; [Əşhədu ən lə iləhə illəllah] – Mən şahidlik edirəm ki,...

İqamə

  İqamə   [Allahu Əkbər] – iki dəfə; [Əşhədu ən lə iləhə illəllah] – bir...

Namaz qılmağın qaydası

Namaz qılmağın qaydası   Namaz qılan şəxs heç bir dönmə və fırlanma hərəkətinə yol ver­mə­dən bütün bədəni ilə Qibləyə (Məkkə şəhərindəki müqəddəs Kəbəyə tə­rəf) üz...

Namazdan sonra edilən zikrlər

Namazdan sonra edilən zikrlər   3 dəfə: «Əstəğfirullah» – Allahdan bağışlanma...

Cümə namazı

Cümə namazı   Cümə namazı iki xütbə və iki rək'ət səslə qılınan namazdan iba­rət­dir. Bu namazdan yalnız sonra (daima) iki və ya dörd (iki-iki) rək'ət sün­­nə namazı qılmaq...

Bayram namazı

Bayram namazı   İslam dinində yalnız iki bayram mövcuddur ki, bunlar da «Fitr (Oruc)» və «Ədha (Qurban)» bayramlarıdır. Digər bayramlar isə din­də ol­­­ma­yan adət-ənənədən hesab olunur. «Fitr» -...

Bayram namazının qılınması

Bayram namazının qılınması   Birinci rək'ətdə ehram təkbirini edib, «istiftah» duasını oxu­duq­dan sonra altı dəfə əlləri çiyinlər səviyyəsinə qaldıraraq təkbir etmək, sonra isə digər...

Cənazə namazının qılınması

Cənazə namazının qılınması   Cənazə namazında birinci təkbirdən sonra Fatihə surəsi oxunur, ikinci təkbirdən sonra Peyğəmbərə r salavat oxu­nur (bax: namaz qılmağın qaydası), üçüncü...

Fərz namazlarının rək'ətlərinin sayı.

Fərz namazlarının rək'ətlərinin sayı.   Fəcr namazı - iki rək'ətli səslə qılınan namazdır. Bu namazdan yalnız əvvəl iki...

KİTABIN İÇİNDƏKİLƏR

KİTABIN İÇİNDƏKİLƏR   Müqəddimə............................................................................................. 3 Subaşına çıxmağın...

əvvəlki1növbəti


Sıxıntı və kədəri aradan qaldıran 5 zikr

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ))

“ Lə İlahə illəllahul-Azimul-Həlim. Lə İlahə illəllahu Rabbul-Arşil-azım. Lə İlahə illəllahu Rabbus-səməvati va Rabbul-ardı va Rabul-arşil-kərim.”

“Əzəmətli və Həlim Allahdan başqa haqq məbud yoxdur! Əzəmətli Ərşin Rəbbi Allahdan başqa haqq məbud yoxdur! Göylərin Rəbbi, yerin Rəbbi və kəramətli Ərşin Rəbbi Allahdan başqa haqq məbud yoxdur!”

(( اللهُ، اللهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ))

“ Allahu Allahu Rabbi, lə uşriku bihi şeyə”

“Rəbbim Allahdır, Allah! Mən heç bir şeyi Ona şərik qoşmuram!”

(( اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ))

“Allahummə rahmətəkə ərcu, fələ təkilni ilə nəfsi tarfətə ayn va əslih li şəni kulləh, lə İləhə illə ənt.”

“Mərhəmətinlə kömək diləyirəm. Məni bir göz qırpımı belə öz nəfsimlə başlı-başına buraxma! Mənim bütün işlərimi yoluna qoy! Səndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur!”

(( لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ ))

“ Lə İlahə illə əntə subhanəkə inni kuntu minəz-zalimin”

“Səndən başqa haqq məbud yoxdur. Sən pak və müqəddəssən! Həqiqətən, mən zalımlardan olmuşam!”

(( اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فيَّ قَضَاؤُكَ ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ؛ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ في كِتَابِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ في عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي ))

“Allahummə inni abduk, vəbnu abdik, vabnu əmətik, nəsiyətiy biyədik, madin fiyyə hukmuk, adlun fiyyə qadauk, əsəlukə bikulli-smin huvə ləkə, səmməytə bihi nəfsək, əv alləmtəhu əhədən min xalqik, əv ənzəltəhu fi kitabik, əv istəsərtə bihi fi ilmil-ğaybi indək, ən təcaləl-Quranə rabiə qalbiy, va nura sadriy, va cəlaə huzniy, va zəhabə həmmiy”

“Allahım! Mən Sənin qulunam, qulunun oğluyam, kənizinin oğluyam! Məni idarə etmək Sənin Əlindədir. Barəmdə verdiyin hökm yerinə yetəndir. Mənə yazdığın tale ədalətlidir. Sənə, Özünə verdiyin və ya Kitabında nazil etdiyin, yaxud yaratdıqlarından kiməsə öyrətdiyin, yaxud da Öz yanında olan qeyb elmində saxladığın Özünə aid olan hər bir adla yalvarıram ki, Quranı qəlbimin baharı və köksümün nuru et, üzüntümün aradan qalxması və kədərimin getməsi üçün səbəb et!”