Ana səhifə / Fiqh

ŞƏRİƏT RİSALƏSİ

    ƏLİXAN...

MÜQƏDDİMƏ

MÜQƏDDİMƏ   Həqiqətən şükür və tərif yalnız Allaha məxsusdur! Biz Ona həmd edi­rik, Onu kö­məyə çağırırıq, Ondan bağışlan­ma və bizi doğru yola yönəlt­məyi dilə­yirik, nəfslə­rimi­zin...

“ T Ə H A R Ə T “

“ T Ə H A R Ə T “   Təharət kəlməsi iki cür izah olunur: Lüğəti mənası paklıq deməkdir. Dində isə (istilahi mə­nada) murdar şeylərdən təmiz­lənməyə deyilir.1 Murdar...

Suyun növləri

Suyun növləri   Bir çox İslam alimləri suyu iki qismə bölmüşlər. Birincisi: Dəniz, göl, çay, bulaq, yağış, qar və s. bu kimi tə­bii sulardır1 ki, bunların vasitəsilə qüsl etmək,...

Murdar şeylərin (nəcasətin) növləri

Murdar şeylərin (nəcasətin) növləri   1. Leş; Bura ölmüş və ya şəriət qaydası ilə kəsilməmiş hey­vanlar1 daxildir.2...

Yerin təmizlənməsi

Yerin təmizlənməsi   Əgər namaz qılınan yerdə olan nəcis maye halındadırsa onun təmizlənməsi həmin yerə su tökməklə və ya günəş şüaları altında müəyyən müddət qalmaqla olur. Əgər nəcis...

Libasın təmizlənməsi

Libasın təmizlənməsi   Libasın üzərinə murdar şey düşərsə onu təmizlənənə qə­dər su ilə yumaq lazımdır. Uca Allah buyurur: “Geyimini təmiz...

Subaşına çıxmağın ədəbləri

Subaşına çıxmağın ədəbləri   1. Subaşına çıxan şəxs elə yer seçməlidir ki, insanlar onun nə özünü görə bilsinlər, nə orqanizmdən qazburaxma za­ma­nı ehtimal olunan səsi...

Dəstəmaz

Dəstəmaz   Dəstəmaz kəlməsi iki cür izah olunur: Lüğəti mənası təmizlik deməkdir. Dində isə (istilahi mə­na­da) dörd əzanı xüsusi formada təmizləməklə Allaha...

Dəstəmazın şərtləri

Dəstəmazın şərtləri   Dəstəmaz alan şəxs aşağıdakı şərtləri özündə cəm et­mə­li­dir: 1. Müsəlman olmaq; Uca Allah buyurur:...

Dəstəmazın vacibləri

Dəstəmazın vacibləri   Dəstəmaz aldıqda yerinə yetirilməsi vacib olan altı əməl var ki, bunlar da aşağıdakılardır: 1. Bir dəfə üzü (ağız və burun daxil...

Dəstəmazın bəyənilən əməlləri (sünnələri)

Dəstəmazın bəyənilən əməlləri (sünnələri)   1. Dəstəmaza başladıqda “bismilləh” demək1; Əbu Hureyrə (radiyallahu anhu) Peyğəmbərdən (sallallahu aleyhi...

Dəstəmazı batil edən amillər

  Dəstəmazı batil edən amillər   1. Ön və arxa ifrazat çıxışlrından xaric olan sidik, nəcis, məzi, yel, istihazə1 halında gələn qan və s. Uca...

Dəstəmazı batil etməyən amillər

Dəstəmazı batil etməyən amillər 1   1. Ön və arxa ifrazat çıxışlarından başqa bədənin is­tə­ni­lən yerindən çıxan qan və s; 2. Qadına...

Dəstəmaz almağın qaydası

Dəstəmaz almağın qaydası   Dəstəmaz alan şəxs ürəyində dəstəmaz üçün niyyət edib dəstəmaz almaq istədiyini fikrindən keçirməli, bunu dillə de­mə­məlidir. Çünki Peyğəmbər (sallallahu...

Qüsl

Qüsl   “Qüsl”- niyyət etməklə əzaların tam yuyulması...

Qüslü vacib edən hallar

Qüslü vacib edən hallar   1. Cinsi əlaqədən sonra (əlaqədə olanların hər hansı bi­rin­dən, yaxud hər ikisindən sperma xaric olmamışsa belə), şəh­vət hissi keçirmək...

Hansı hallarda qüsl etmək bəyənilir?

Hansı hallarda qüsl etmək bəyənilir?   1. Meyit yumuş adamın qüsl etməsi ; Əbu Hureyrə (radiyallahu anhu) Peyğəmbərdən (sallallahu aleyhi və səlləm) rəvayət edir...

Qüslün rüknləri

Qüslün rüknləri   Qüslün iki rüknü (əsası, tərkib hissəsi) var ki, onların hər ikisini yerinə yetirərək edilən qüsl düzgün sayıliır. Onlar aşa­ğıdakılardır: 1....

Qüsl etməyın qaydası

  Qüsl etməyın qaydası   Allah dərgahında qəbul olunan etdiyi qüsl iki növdür: 1. Vacib qüsl. Yəni, niyyət edib bədənin hər yerinə su...

Təyəmmüm

Təyəmmüm   Lüğəti mənada qəsd etmək (yönəlmək), dində isə (istilahi mənada) təmiz torpağa qəsd edib onunla üz və əlləri məsh et­mək deməkdir.1 Uca Allah...

Nə zaman təyəmmüm etmək olar?

Nə zaman təyəmmüm etmək olar?   1. Su tapılmadıqda və ya istər qüsl, istərsə də dəstəmaz alaraq paklaşmağa kifayət qədər su...

Təyəmmümü batil edən amillər

Təyəmmümü batil edən amillər 1   Əvvəldə göstərilmiş dəstəmaz və qüslü batil edən amillər təyəmmümü də batil edir. Bura su tapılmadığı halda...

Təyəmmüm etməyin qaydası

Təyəmmüm etməyin qaydası   Niyyət edib1 [bismilləh]2 demək. Sonra ovucların içini tə­yəm­müm üçün seçilmiş yerə bir dəfə vurmaq.3 Onlara ya­pış­mış...

“ N A M A Z “

“ N A M A Z “   Uca Allah buyurur: “Halbuki onlara, dini məhz Allaha məxsus edərək, hənif­lər ki­­mi ibadət et­mək, namaz qıl­maq və zəkat vermək əmr olun­muş­du. Doğru din də elə...

Namazın şərtləri

Namazın şərtləri   1. Təharətli olmaq (qüsl və ya dəstəmazlı, və ya onları əvəz edən təyəmmümlü olmaq);1 Səhvən və ya bilərəkdən bu şərti tərk edənin namazı...

Namazın rüknləri (əsasları)

  Namazın rüknləri (əsasları)   1. Qiyam (namazı ayaq üstə qılmaq); Uca Allah buyurur: “Allah qarşısın­da müti­liklə...

Namazın vacibləri

  Namazın vacibləri   1. Ehram təkbirindən (namaza başladıqda edilən tək­bir­dən) başqa olan təkbirlər; Əbu Hureyrə (radiyallahu anhu) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (sallallahu...

Namazda bəyənilən əməllər (müstəhəblər)

30.10.2012 | 19569 dəfə oxunub

Namazda bəyənilən əməllər (müstəhəblər)   1. Sağ əl sol əlin üzərində olmaqla əlləri sinənin üzərinə (aşa­ğı hissəsinə) qoymaq; Vail (radiyallahu anhu) rəvayət...

Namazı batil edən amillər

  Namazı batil edən amillər   1. Dindən dönmək (Allah bizi və sizi xüsusilə bundan qorusun!); Uca Allah buyurur: “Sizlər­dən hər kim...

Namazda bəyənilməyən əməllər (məkruhlar)

  Namazda bəyənilməyən əməllər (məkruhlar)   1. Yuxarı baxmaq; Cabir ibn Səmura (radiyallahu anhu) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi...

Namazın qılınması üçün qadağan olunmuş yerlər

Namazın qılınması üçün qadağan olunmuş yerlər 1   1. Murdar yerlər; Uca Allah buyurur: “Biz İb­ra­hi­mə və...

Azan

Azan   [Allahu Əkbər] – Allah ən böyükdür! – dörd dəfə; [Əşhədu ən lə iləhə illəllah] – Mən şahidlik...

İqamə

İqamə   [Allahu Əkbər] – iki dəfə; [Əşhədu ən lə iləhə illəllah] – bir dəfə; [Əşhədu ənnə...

Azanın şərtləri

Azanın şərtləri 1   1. Tərtiblə oxunmalı; 2. Ardıcıl oxunmalı; 3. Vaxtı daxil olduqdan sonra...

Müəzzinin şərtləri

Müəzzinin şərtləri 1   1. Müsəlman olmalı; 2. Ruhi xəstə olmamalı; 3. Kişi olmalı; 4. Bir...

Namaz qılmağın qaydası

Namaz qılmağın qaydası   Namaz qılan şəxs heç bir dönmə və fırlanma hərəkətinə yol vermədən bütün bədəni ilə Qibləyə (Məkkə şəhərindəki müqəddəs Kəbəyə tərəf) üz tutmalıdır....

Bəzi namazlar barəsində müxtəsər məlumatlar. Fəcr namazı

Bəzi namazlar barəsində müxtəsər məlumatlar   Fəcr namazı 1   “Fəcr”- dan yerinin ağarmasına deyilir.2 Buna həmçinin “Sübh” namazı...

Zöhr namazı

  Zöhr namazı 1   “Zöhr” – günorta vaxtına deyilir.2 Buna həmçinin “əl-Ha­ci­ra” də deyilir. Zöhr namazı dörd rükətli səssiz qılınan...

Məğrib namazı

Məğrib namazı 1   “Məğrib”- günəşin batdığı vaxta və yerə deyilir.2 Məğrib namazı üç rükətli, iki rükət səslə və bir rükət səs­siz qılınan namazdır....

əvvəlki1234növbəti


Sıxıntı və kədəri aradan qaldıran 5 zikr

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ))

“ Lə İlahə illəllahul-Azimul-Həlim. Lə İlahə illəllahu Rabbul-Arşil-azım. Lə İlahə illəllahu Rabbus-səməvati va Rabbul-ardı va Rabul-arşil-kərim.”

“Əzəmətli və Həlim Allahdan başqa haqq məbud yoxdur! Əzəmətli Ərşin Rəbbi Allahdan başqa haqq məbud yoxdur! Göylərin Rəbbi, yerin Rəbbi və kəramətli Ərşin Rəbbi Allahdan başqa haqq məbud yoxdur!”

(( اللهُ، اللهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ))

“ Allahu Allahu Rabbi, lə uşriku bihi şeyə”

“Rəbbim Allahdır, Allah! Mən heç bir şeyi Ona şərik qoşmuram!”

(( اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ))

“Allahummə rahmətəkə ərcu, fələ təkilni ilə nəfsi tarfətə ayn va əslih li şəni kulləh, lə İləhə illə ənt.”

“Mərhəmətinlə kömək diləyirəm. Məni bir göz qırpımı belə öz nəfsimlə başlı-başına buraxma! Mənim bütün işlərimi yoluna qoy! Səndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur!”

(( لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ ))

“ Lə İlahə illə əntə subhanəkə inni kuntu minəz-zalimin”

“Səndən başqa haqq məbud yoxdur. Sən pak və müqəddəssən! Həqiqətən, mən zalımlardan olmuşam!”

(( اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فيَّ قَضَاؤُكَ ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ؛ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ في كِتَابِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ في عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي ))

“Allahummə inni abduk, vəbnu abdik, vabnu əmətik, nəsiyətiy biyədik, madin fiyyə hukmuk, adlun fiyyə qadauk, əsəlukə bikulli-smin huvə ləkə, səmməytə bihi nəfsək, əv alləmtəhu əhədən min xalqik, əv ənzəltəhu fi kitabik, əv istəsərtə bihi fi ilmil-ğaybi indək, ən təcaləl-Quranə rabiə qalbiy, va nura sadriy, va cəlaə huzniy, va zəhabə həmmiy”

“Allahım! Mən Sənin qulunam, qulunun oğluyam, kənizinin oğluyam! Məni idarə etmək Sənin Əlindədir. Barəmdə verdiyin hökm yerinə yetəndir. Mənə yazdığın tale ədalətlidir. Sənə, Özünə verdiyin və ya Kitabında nazil etdiyin, yaxud yaratdıqlarından kiməsə öyrətdiyin, yaxud da Öz yanında olan qeyb elmində saxladığın Özünə aid olan hər bir adla yalvarıram ki, Quranı qəlbimin baharı və köksümün nuru et, üzüntümün aradan qalxması və kədərimin getməsi üçün səbəb et!”