Ana səhifə / Səhabələr / Raşidi Xəlifələr / Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) ilə bu xəlifələr arasında olan qohumluq əlaqələri:

Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) ilə bu xəlifələr arasında olan qohumluq əlaqələri:

                              Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) ilə bu xəlifələr arasında olan

                       qohumluq əlaqələri:

1. Əbu Bəkr (radiyallahu anhu) Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) qayınatasıdır. O, qızı Aişəni (radiyallahu anhə) Peyğəmbərə (sallallahu aleyhi və səlləm) ərə vermiş və beləliklə də onunla qohum olmuşdur.

2. Ömər (radiyallahu anhu) Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) qayınatasıdır. O, qızı Həfsanı (radiyallahu anhə) Peyğəmbərə (sallallahu aleyhi və səlləm) ərə vermiş və beləliklə də onunla qohum olmuşdur.

3. Osman (radiyallahu anhu) Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) kürəkənidir. O, Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) qızları Ruqiyyə və Ummu Gülsüm (radiyallahu anhumə) ilə evlənmiş və beləliklə də onunla qohum olmuşdur.

4. Əli (radiyallahu anhu) Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) əmisi oğlu1, həm də kürəkənidir. O, Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) qızı Fatimə (radiyallahu anhə) ilə evlənmişdir.

5. Həsən (radiyallahu anhu) Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) nəvəsidir.1 Əli (radiyallahu anhu) Əbu Talibin oğludur. Əbu Talib isə Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) atası Abdullahın qardaşıdır. Hər ikisi Əbdülmüttəlibin oğlanlarıdır.

 


Baxılıb: 16687


Sıxıntı və kədəri aradan qaldıran 5 zikr

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ))

“ Lə İlahə illəllahul-Azimul-Həlim. Lə İlahə illəllahu Rabbul-Arşil-azım. Lə İlahə illəllahu Rabbus-səməvati va Rabbul-ardı va Rabul-arşil-kərim.”

“Əzəmətli və Həlim Allahdan başqa haqq məbud yoxdur! Əzəmətli Ərşin Rəbbi Allahdan başqa haqq məbud yoxdur! Göylərin Rəbbi, yerin Rəbbi və kəramətli Ərşin Rəbbi Allahdan başqa haqq məbud yoxdur!”

(( اللهُ، اللهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ))

“ Allahu Allahu Rabbi, lə uşriku bihi şeyə”

“Rəbbim Allahdır, Allah! Mən heç bir şeyi Ona şərik qoşmuram!”

(( اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ))

“Allahummə rahmətəkə ərcu, fələ təkilni ilə nəfsi tarfətə ayn va əslih li şəni kulləh, lə İləhə illə ənt.”

“Mərhəmətinlə kömək diləyirəm. Məni bir göz qırpımı belə öz nəfsimlə başlı-başına buraxma! Mənim bütün işlərimi yoluna qoy! Səndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur!”

(( لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ ))

“ Lə İlahə illə əntə subhanəkə inni kuntu minəz-zalimin”

“Səndən başqa haqq məbud yoxdur. Sən pak və müqəddəssən! Həqiqətən, mən zalımlardan olmuşam!”

(( اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فيَّ قَضَاؤُكَ ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ؛ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ في كِتَابِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ في عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي ))

“Allahummə inni abduk, vəbnu abdik, vabnu əmətik, nəsiyətiy biyədik, madin fiyyə hukmuk, adlun fiyyə qadauk, əsəlukə bikulli-smin huvə ləkə, səmməytə bihi nəfsək, əv alləmtəhu əhədən min xalqik, əv ənzəltəhu fi kitabik, əv istəsərtə bihi fi ilmil-ğaybi indək, ən təcaləl-Quranə rabiə qalbiy, va nura sadriy, va cəlaə huzniy, va zəhabə həmmiy”

“Allahım! Mən Sənin qulunam, qulunun oğluyam, kənizinin oğluyam! Məni idarə etmək Sənin Əlindədir. Barəmdə verdiyin hökm yerinə yetəndir. Mənə yazdığın tale ədalətlidir. Sənə, Özünə verdiyin və ya Kitabında nazil etdiyin, yaxud yaratdıqlarından kiməsə öyrətdiyin, yaxud da Öz yanında olan qeyb elmində saxladığın Özünə aid olan hər bir adla yalvarıram ki, Quranı qəlbimin baharı və köksümün nuru et, üzüntümün aradan qalxması və kədərimin getməsi üçün səbəb et!”