Ana səhifə / Səhabələr / Raşidi Xəlifələr

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə! Uca Allah buyurur: «(İslamı) ilk əvvəl qəbul edib (başqalarını bu işdə) qabaq­layan mühacirlərə və ənsarlara, həmçinin, yaxşı işlər...

MÜQƏDDİMƏ

MÜQƏDDİMƏ Şükür və tərif Allaha məxsusdur, biz Ona şükür edir, Onu tərif edirik, Onu köməyə çağırırıq, Ondan bağışlanma diləyirik, nəfslərimizin şərindən və pis əməllərdən qorunmaq üçün Allaha sığınırıq....

I XƏLİFƏ: ƏBU BƏKR ƏS-SİDDİQ (radiyallahu anhu)

I XƏLİFƏ: ƏBU BƏKR ƏS-SİDDİQ (radiyallahu anhu)   Adı: Abdullah ibn Osman Atasının adı: Osman ibn Amir Anasının adı: Səlmə bint...

Əbu Bəkrin (radiyallahu anhu) fəzilətinə dair ayə və hədislər:

Əbu Bəkrin (radiyallahu anhu) fəzilətinə dair ayə və hədislər: 1) Uca Allah buyurur: «[Ey möminlər!] Əgər siz Peyğəmbərə kömək etməsəniz, Allah ona...

II XƏLİFƏ: ÖMƏR İBNU-L-XƏTTAB (radiyallahu anhu)

II XƏLİFƏ: ÖMƏR İBNU-L-XƏTTAB (radiyallahu anhu)   Adı: Ömər ibnu-l-Xəttab Atasının adı: əl-Xəttab bin Nufeyl Anasının adı: Həntəmə...

III XƏLİFƏ: OSMAN BİN ƏFFAN (radiyallahu anhu)

III XƏLİFƏ: OSMAN BİN ƏFFAN (radiyallahu anhu)   Adı: Osman bin Əffan Atasının adı: Əffan bin Əbi-l-As Anasının adı: Ərva bint...

Osmanın (radiyallahu anhu) fəzilətinə dair ayə və hədislər:

  Osmanın (radiyallahu anhu) fəzilətinə dair ayə və hədislər:   1) Uca Allah buyurur: «Əgər Peyğəmbərə qarşı bir-birinizə...

IV XƏLİFƏ: ƏLİ BİN ƏBU TALİB (radiyallahu anhu)

IV XƏLİFƏ: ƏLİ BİN ƏBU TALİB (radiyallahu anhu)   Adı: Əli bin Əbu Talib Atasının adı: Əbu Talib1 bin Əbdü-l-Müttəlib Anasının adı:...

Əlinin (radiyallahu anhu) fəzilətlərinə dair ayə və hədislər

20.10.2012 | 17715 dəfə oxunub

  Əlinin (radiyallahu anhu) fəzilətlərinə dair ayə və...

V XƏLİFƏ: HƏSƏN BİN ƏLİ (radiyallahu anhumə)

V XƏLİFƏ: HƏSƏN BİN ƏLİ (radiyallahu anhu)     Adı: əl-Həsən bin Əli (radiyallahu anhumə) Atasının adı: Əli bin Əbu Talib (radiyallahu...

Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) ilə bu xəlifələr arasında olan qohumluq əlaqələri:

                              Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) ilə bu xəlifələr arasında...

Dahi şairlərin şerlərindən

Dahi şairlərin şerlərindən   Mürsəl nəbidən sonradır...

Son söz

Son Söz   Peyğəmbərlər1 və elçilər2 bir-biri ilə qardaş olduğu kimi, səhabə­lər, xüsusən də xəlifələr bir-biri ilə qardaş idilər. Baxmayaraq ki, onlar­dan sonra çox fitnələr olmuş,...

BƏZİ SÖZLƏRİN İZAHI

BƏZİ  SÖZLƏRİN  İZAHI:   Fil ili: 570-ci (vəya 571) ildə kitab əhlindən olan Əbrəhə adlı birisi qoşun toplayıb müqəddəs Kəbəni dağıtmaq üçün Məkkəyə yola düşür....

Kitabçada istifadə olunan ədəbiyyat

Kitabçada istifadə olunan ədəbiyyat   Qurani Kərim Qurani Kərimin tərcüməsi (Z.Bünyadov, V.Məmmədəliyev) Səhihu-l-Buxari Səhih Muslim Malikin...

əvvəlki1növbəti


Sıxıntı və kədəri aradan qaldıran 5 zikr

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ))

“ Lə İlahə illəllahul-Azimul-Həlim. Lə İlahə illəllahu Rabbul-Arşil-azım. Lə İlahə illəllahu Rabbus-səməvati va Rabbul-ardı va Rabul-arşil-kərim.”

“Əzəmətli və Həlim Allahdan başqa haqq məbud yoxdur! Əzəmətli Ərşin Rəbbi Allahdan başqa haqq məbud yoxdur! Göylərin Rəbbi, yerin Rəbbi və kəramətli Ərşin Rəbbi Allahdan başqa haqq məbud yoxdur!”

(( اللهُ، اللهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ))

“ Allahu Allahu Rabbi, lə uşriku bihi şeyə”

“Rəbbim Allahdır, Allah! Mən heç bir şeyi Ona şərik qoşmuram!”

(( اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ))

“Allahummə rahmətəkə ərcu, fələ təkilni ilə nəfsi tarfətə ayn va əslih li şəni kulləh, lə İləhə illə ənt.”

“Mərhəmətinlə kömək diləyirəm. Məni bir göz qırpımı belə öz nəfsimlə başlı-başına buraxma! Mənim bütün işlərimi yoluna qoy! Səndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur!”

(( لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ ))

“ Lə İlahə illə əntə subhanəkə inni kuntu minəz-zalimin”

“Səndən başqa haqq məbud yoxdur. Sən pak və müqəddəssən! Həqiqətən, mən zalımlardan olmuşam!”

(( اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فيَّ قَضَاؤُكَ ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ؛ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ في كِتَابِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ في عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي ))

“Allahummə inni abduk, vəbnu abdik, vabnu əmətik, nəsiyətiy biyədik, madin fiyyə hukmuk, adlun fiyyə qadauk, əsəlukə bikulli-smin huvə ləkə, səmməytə bihi nəfsək, əv alləmtəhu əhədən min xalqik, əv ənzəltəhu fi kitabik, əv istəsərtə bihi fi ilmil-ğaybi indək, ən təcaləl-Quranə rabiə qalbiy, va nura sadriy, va cəlaə huzniy, va zəhabə həmmiy”

“Allahım! Mən Sənin qulunam, qulunun oğluyam, kənizinin oğluyam! Məni idarə etmək Sənin Əlindədir. Barəmdə verdiyin hökm yerinə yetəndir. Mənə yazdığın tale ədalətlidir. Sənə, Özünə verdiyin və ya Kitabında nazil etdiyin, yaxud yaratdıqlarından kiməsə öyrətdiyin, yaxud da Öz yanında olan qeyb elmində saxladığın Özünə aid olan hər bir adla yalvarıram ki, Quranı qəlbimin baharı və köksümün nuru et, üzüntümün aradan qalxması və kədərimin getməsi üçün səbəb et!”