Ana səhifə / Səhabələr

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə! Uca Allah buyurur: «(İslamı) ilk əvvəl qəbul edib (başqalarını bu işdə) qabaq­layan mühacirlərə və ənsarlara, həmçinin, yaxşı işlər...

MÜQƏDDİMƏ

MÜQƏDDİMƏ Şükür və tərif Allaha məxsusdur, biz Ona şükür edir, Onu tərif edirik, Onu köməyə çağırırıq, Ondan bağışlanma diləyirik, nəfslərimizin şərindən və pis əməllərdən qorunmaq üçün Allaha sığınırıq....

I XƏLİFƏ: ƏBU BƏKR ƏS-SİDDİQ (radiyallahu anhu)

I XƏLİFƏ: ƏBU BƏKR ƏS-SİDDİQ (radiyallahu anhu)   Adı: Abdullah ibn Osman Atasının adı: Osman ibn Amir Anasının adı: Səlmə bint...

Əbu Bəkrin (radiyallahu anhu) fəzilətinə dair ayə və hədislər:

Əbu Bəkrin (radiyallahu anhu) fəzilətinə dair ayə və hədislər: 1) Uca Allah buyurur: «[Ey möminlər!] Əgər siz Peyğəmbərə kömək etməsəniz, Allah ona...

II XƏLİFƏ: ÖMƏR İBNU-L-XƏTTAB (radiyallahu anhu)

II XƏLİFƏ: ÖMƏR İBNU-L-XƏTTAB (radiyallahu anhu)   Adı: Ömər ibnu-l-Xəttab Atasının adı: əl-Xəttab bin Nufeyl Anasının adı: Həntəmə...

III XƏLİFƏ: OSMAN BİN ƏFFAN (radiyallahu anhu)

III XƏLİFƏ: OSMAN BİN ƏFFAN (radiyallahu anhu)   Adı: Osman bin Əffan Atasının adı: Əffan bin Əbi-l-As Anasının adı: Ərva bint...

Osmanın (radiyallahu anhu) fəzilətinə dair ayə və hədislər:

  Osmanın (radiyallahu anhu) fəzilətinə dair ayə və hədislər:   1) Uca Allah buyurur: «Əgər Peyğəmbərə qarşı bir-birinizə...

IV XƏLİFƏ: ƏLİ BİN ƏBU TALİB (radiyallahu anhu)

IV XƏLİFƏ: ƏLİ BİN ƏBU TALİB (radiyallahu anhu)   Adı: Əli bin Əbu Talib Atasının adı: Əbu Talib1 bin Əbdü-l-Müttəlib Anasının adı:...

Əlinin (radiyallahu anhu) fəzilətlərinə dair ayə və hədislər

20.10.2012 | 17718 dəfə oxunub

  Əlinin (radiyallahu anhu) fəzilətlərinə dair ayə və...

V XƏLİFƏ: HƏSƏN BİN ƏLİ (radiyallahu anhumə)

V XƏLİFƏ: HƏSƏN BİN ƏLİ (radiyallahu anhu)     Adı: əl-Həsən bin Əli (radiyallahu anhumə) Atasının adı: Əli bin Əbu Talib (radiyallahu...

Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) ilə bu xəlifələr arasında olan qohumluq əlaqələri:

                              Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) ilə bu xəlifələr arasında...

Dahi şairlərin şerlərindən

Dahi şairlərin şerlərindən   Mürsəl nəbidən sonradır...

Son söz

Son Söz   Peyğəmbərlər1 və elçilər2 bir-biri ilə qardaş olduğu kimi, səhabə­lər, xüsusən də xəlifələr bir-biri ilə qardaş idilər. Baxmayaraq ki, onlar­dan sonra çox fitnələr olmuş,...

BƏZİ SÖZLƏRİN İZAHI

BƏZİ  SÖZLƏRİN  İZAHI:   Fil ili: 570-ci (vəya 571) ildə kitab əhlindən olan Əbrəhə adlı birisi qoşun toplayıb müqəddəs Kəbəni dağıtmaq üçün Məkkəyə yola düşür....

Kitabçada istifadə olunan ədəbiyyat

Kitabçada istifadə olunan ədəbiyyat   Qurani Kərim Qurani Kərimin tərcüməsi (Z.Bünyadov, V.Məmmədəliyev) Səhihu-l-Buxari Səhih Muslim Malikin...

Müəllif: Əlixan Musayev

Müəllif: Əlixan Musayev     Bu kitab insan əməyinin bəhrəsi­dir. Demək, burada xətaların olması labüddür. Odur ki, öz qeyd və...

Ön söz

  Ön söz Həqiqətən, şükür və tərif yalnız Allaha məxsusdur! Biz Ona həmd edir, Onu köməyə çağırır, Ondan bağış­lan­ma və bizi doğru yola yö­nəlt­­məyi dilə­yir, nəfs­imizin şərin­dən və pis...

Giriş

  Giriş Əziz oxucu, dəyərli müsəlman bacı və qardaşla­rım! Ağıl və düşüncə sahibi olduğumuzdan irəli gələrək hamı­mız Uca Allah tərəfindən yaradıldığımızın fərqində­yik. Bunun...

İmam Hüseynin (radiyallahu anhu) dünyaya gəlməsi

İmam Hüseynin (radiyallahu anhu) dünyaya gəlməsi   Peyğəmbərimizin (sallallahu aleyhi və səlləm) sevimli nəvəsi və möminlərin əmiri Əli ibn Əbu Talibin oğlu Hüseyn (radiyallahu anhumə) hicrətin...

İmam Hüseynin (radiyallahu anhu) fəzilətinə dair rəvayət edilmiş bəzi hədislər

İmam Hüseynin (radiyallahu anhu) fəzilətinə dair rəvayət edilmiş bəzi hədislər   İmam Hüseynin barəsində bir çox hədislər rəvayət edilmişdir ki, bu...

İmam Hüseynin (radiyallahu anhu) şəninə deyilən təriflər

İmam Hüseynin (radiyallahu anhu) şəninə  deyilən təriflər   İslam alimlərinin əksəriyyəti öz kitablarında həz­rəti Hüseyni tərifləmiş, onun necə...

İmam Hüseynin (radiyallahu anhu) Cənnətlə müjdələnməsi

İmam Hüseynin (radiyallahu anhu) Cənnətlə müjdələnməsi   Həqiqətən, insanın dünyada ikən, qulağı eşidə- eşidə Allahın Peyğəmbəri (sallallahu aleyhi və səlləm)...

Kərbəla faciəsi

Kərbəla faciəsi   Hicrətin 60-cı ilində İraq əhli Hüseynin Yezid ibn Müaviyəyə be­yət1 etmədiyindən xəbər tutduqda Hüsey­nin yanına nümayəndələr və məktublar göndərib yalnız ona beyət...

İmam Hüseynin (radiyallahu anhu) duası

İmam Hüseynin (radiyallahu anhu) duası   İmam Hüseyn Kərbəlada döyüşdən qabaq belə bir dua etmişdir: “Allahım, hər bir sıxıntıda arxayın oldu­ğum, hər bir çətinlikdə ümid bəslədiyim və...

Əhli-beytdən imam Hüseynlə (radiyallahu anhu) birgə şəhid olanlar

Əhli-beytdən imam Hüseynlə (radiyallahu anhu) birgə şəhid olanlar1   – Əli ibn Talibin (radiyallahu anhu) övladlarından: Hüseyn, Əbu...

İmam Hüseynin (radiyallahu anhu) yaxınlarının Mədinəyə göndərilməsi

İmam Hüseynin (radiyallahu anhu) yaxınlarının Mədinəyə göndərilməsi   Baş vermiş bu müsibətdən sonra Yezid ibn Müaviyə Hüseynin yaxınlarına...

O dövrdəki bəzi əmirlərin mövqeyi

  O dövrdəki bəzi əmirlərin mövqeyi   – Müaviyənin dövründə Mədinənin valisi olmuş Vəlid ibn Utbə ibn Əbu Süfyanın mövqeyi: Vəlid ibn Utbə Hüseynə qarşı sərt və kobud...

İmam Hüseynin (radiyallahu anhu) qətlinə bais olan zalımlar

İmam Hüseynin (radiyallahu anhu) qətlinə bais olan zalımlar   a) Kufəlilər: Məhz kufəlilər Hüseynə yüzlərlə məktub yazıb on­dan...

İmam Hüseyni (radiyallahu anhu) qətlə yetirənlərin cəzası

İmam Hüseyni (radiyallahu anhu) qətlə yetirənlərin cəzası     İbn Kəsir demişdir: “Hüseyni qətlə yetirənlərin ba­şına gələn müsibətlərə dair nəql...

Yezidə münasibət

Yezidə münasibət   Əksər tarixçilər Yezid ibn Müaviyənin Hüseynin qətlinə hökm vermədiyini söyləmişlər. Lakin danıl­maz həqi­qətdir ki, o, ibn Ziyada mək­tub yazıb Hüseynin İra­qa girməyinin qarşısını...

“Hüseyn (radiyallahu anhu) əmirə qarşı çıxmışdır” deyənlərə verilən cavab

“Hüseyn (radiyallahu anhu) əmirə qarşı çıxmışdır”  deyənlərə verilən cavab   Hadisələri araşdıran bəzi tarixçilər imam Hüseynin əmirə qarşı...

İmam Hüseyn (radiyallahu anhu) harada dəfn edilmişdir?

İmam Hüseyn...

Müsibət üz verdikdə nə etməli?

Müsibət üz verdikdə nə etməli?   Müsəlmanın başına bir müsibət gəldikdə Allahın və Onun peyğəmbərinin öyrətdiyi kimi olub-keçən­lərə səbir etməli, bu müsibətə səbir etdiyinə görə savabı­nı...

Allah yolunda səbirli olanların başına gəlmiş bəzi ibrətamiz hekayələr

Allah yolunda səbirli olanların  başına gəlmiş bəzi ibrətamiz hekayələr   – İbrahim peyğəmbərin u hekayəsi; “Peyğəmbər...

İmam Hüseynin (radiyallahu anhu) zövcələri və övladları

İmam Hüseynin (radiyallahu anhu) zövcələri və övladları   1 - Rabəb bint İmrul-Qeys ibn Udey. İmrul-Qeys Ömər ibn Xəttabın yanına gəlib İslam ordusu­na qoşulmaq...

İmam Hüseynin radiyallahu anhu rəvayət etdiyi bəzi hədislər

“Hüseyn radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Əli ibn Əbu Talib de­mişdir: “Bir dəfə gecə Peyğəm­bər salləllahu aleyhi və səlləm mənim və qızı Fati­mənin yanına gəlib dedi: “Siz gecələr namaz qılmırsınız­mı?” Mən...

İmam Hüseynin (radiyallahu anhu) söylədiyi bəzi şeirlər

İmam Hüseynin (radiyallahu anhu) söylədiyi bəzi şeirlər   Burax məxluqatı Xaliqə güvən, Onda, seçəcəksən düzü...

İmam Hüseyn (radiyallahu anhu) haqqında deyilən bəzi şeirlər

İmam Hüseyn (radiyallahu anhu) haqqında deyilən bəzi şeirlər   Haqqı deyən bu adam yolmuza nur saçırdı, Kərbəlada vuruldu çölün düzündə qaldı. Allah əcrini...

Son söz

Son söz   Beləcə Allahın izni ilə bu risaləni sona yetirdik. Hər bir yaradılan sona məhkumdur, yalnız Yaradan Uca Allah­dan  başqa. Ümid edirəm ki, bu risaləni oxuyan hər bir müsəlman bacı və qardaşlarım...

İstifadə olunmuş ədəbiyyat

İstifadə olunmuş ədəbiyyat   Qurani Kərimin Azərbaycan dilində mənaca tərcü­məsi, Ə. Musayev, Bakı, 2008. əl-Bidayə vən-Nihayə, İbn Kəsir, Beyrut. əl-Cami əs-Səğir,...

əvvəlki1növbəti


Sıxıntı və kədəri aradan qaldıran 5 zikr

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ))

“ Lə İlahə illəllahul-Azimul-Həlim. Lə İlahə illəllahu Rabbul-Arşil-azım. Lə İlahə illəllahu Rabbus-səməvati va Rabbul-ardı va Rabul-arşil-kərim.”

“Əzəmətli və Həlim Allahdan başqa haqq məbud yoxdur! Əzəmətli Ərşin Rəbbi Allahdan başqa haqq məbud yoxdur! Göylərin Rəbbi, yerin Rəbbi və kəramətli Ərşin Rəbbi Allahdan başqa haqq məbud yoxdur!”

(( اللهُ، اللهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ))

“ Allahu Allahu Rabbi, lə uşriku bihi şeyə”

“Rəbbim Allahdır, Allah! Mən heç bir şeyi Ona şərik qoşmuram!”

(( اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ))

“Allahummə rahmətəkə ərcu, fələ təkilni ilə nəfsi tarfətə ayn va əslih li şəni kulləh, lə İləhə illə ənt.”

“Mərhəmətinlə kömək diləyirəm. Məni bir göz qırpımı belə öz nəfsimlə başlı-başına buraxma! Mənim bütün işlərimi yoluna qoy! Səndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur!”

(( لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ ))

“ Lə İlahə illə əntə subhanəkə inni kuntu minəz-zalimin”

“Səndən başqa haqq məbud yoxdur. Sən pak və müqəddəssən! Həqiqətən, mən zalımlardan olmuşam!”

(( اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فيَّ قَضَاؤُكَ ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ؛ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ في كِتَابِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ في عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي ))

“Allahummə inni abduk, vəbnu abdik, vabnu əmətik, nəsiyətiy biyədik, madin fiyyə hukmuk, adlun fiyyə qadauk, əsəlukə bikulli-smin huvə ləkə, səmməytə bihi nəfsək, əv alləmtəhu əhədən min xalqik, əv ənzəltəhu fi kitabik, əv istəsərtə bihi fi ilmil-ğaybi indək, ən təcaləl-Quranə rabiə qalbiy, va nura sadriy, va cəlaə huzniy, va zəhabə həmmiy”

“Allahım! Mən Sənin qulunam, qulunun oğluyam, kənizinin oğluyam! Məni idarə etmək Sənin Əlindədir. Barəmdə verdiyin hökm yerinə yetəndir. Mənə yazdığın tale ədalətlidir. Sənə, Özünə verdiyin və ya Kitabında nazil etdiyin, yaxud yaratdıqlarından kiməsə öyrətdiyin, yaxud da Öz yanında olan qeyb elmində saxladığın Özünə aid olan hər bir adla yalvarıram ki, Quranı qəlbimin baharı və köksümün nuru et, üzüntümün aradan qalxması və kədərimin getməsi üçün səbəb et!”