Ana səhifə / Hədis

Son söz

Son söz   Əziz müsəlmanlar! Allahın izni ilə bir neçə ay ərzində ərsəyə gə­tir­di­yi­miz bu kitab bir çox məqsədləri əhatə edir. İlk növbədə məqsəd, yer üzərində insanla­rın ən kamili...

Rəsulullahın (səlləllahu əleyhi və səlləm ) vəsfi

Rəsulullahın (səlləllahu əleyhi və səlləm ) vəsfi   Rəsulullah (səlləllahu əleyhi və səlləm ) nə çox hündür­boy, nə də bəstəboy – ortaboylu, enli­kü­rək, başı və ağzı iri,...

Dualar

Dualar   Bu kitabı tamamlamağa bizi müvəffəq edən, Öz lütfü ilə bütün gözəl işləri yoluna qoyan Allaha həmd olsun! Allahım, bütün həmd­lər Sənə məxsus­dur! Alla­hım, Sənin verdiyin...

Bəzi hədis terminlərinin izahlı lüğəti

Bəzi hədis terminlərinin izahlı lüğəti   Həsən: Bu kəlmə  lüğətdə yaxşı, çox gözəl və s. məna­ları ifadə edir. İstilahi mənada isə İbn Həcərin tərifinə əsasla­nıb belə de­mək olar:...

Səhih Müsnəd

Səhih Müsnəd Muqbil ibn Hadi əl-Vadii Ayələrin nazil olma səbəblərindən Tərcümə - Əlixan...

MÜQƏDDİMƏ

MÜQƏDDİMƏ   Həqiqətən həmd (şükür və tərif) yalnız Allaha məxsus­dur! Biz Ona şükür və tərif edirik, Onu köməyə çağırırıq, Ondan bağışlan­ma və bizi haqq yoluna yönəltməyi diləyirik,...

Bu mövzunu seçməyə məni təhrik edən səbəblər

Bu mövzunu seçməyə məni təhrik edən səbəblər   Həqiqətən həmd (şükür və tərif) yalnız Allaha məx­sus­dur! Biz Ona şükür və tərif edirik, Onu köməyə çağırırıq, Ondan bağışlan­ma və bizi haqq...

Əsas qaydalar

Əsas qaydalar        Ayələrin nazil olma səbəbləri ilə əlaqəli bir çox əsas qaydalar mövcuddur ki, bun­lardan yalnız bəzilərini qeyd etmək istəyirəm. Müxtəsər olsun deyə şeyx Mahmu­d ibn...

Fayda

Fayda      Quran ayələrindən bəziləri müəyyən səbəblərə görə nazil ol­muş, bəziləri­ isə heç bir səbəbsiz nazil olmuşdur ki, bunlar da, iman və etiqada, İslamda olan vaciblərə və digər şəriət...

Əl-Bəqərə surəsi

Əl-Bəqərə surəsi        Uca Allah buyurur:    «Vay o şəxslərin halına ki, onlar öz əlləri ilə kitab yazır, sonra da: “Bu,...

Ali-İmran surəsi

Ali-İmran surəsi        Uca Allah buyurur:    «Həqiqətən də, Allah ilə olan əhdlərini və andlarını ucuz qiymətə satan kəslər üçün...

Ən-Nisa surəsi

Ən-Nisa surəsi        Uca Allah buyurur:    «Yetim qızlara qarşı ədalətli olmayacağınızdan qor­xursunuzsa, onda xoşunuza gələn...

Əl-Maidə surəsi

Əl-Maidə surəsi        Uca Allah buyurur:    «Ey iman gətirənlər! Namaza durarkən üzünüzü və dir­­səklərə qə­dər əllərinizi...

Əl- Ənam surəsi

Əl- Ənam surəsi        Uca Allah buyurur:    «Rəbbinin Üzünü diləyərək səhər və axşam çağı Ona dua edən­ləri yanından...

Əl-Əraf surəsi

Əl-Əraf surəsi      Uca Allah buyurur:    «Ey Adəm oğulları! Məscidlərə gedərkən gözəl geyim­lərinizi geyin. Yeyin-için, lakin israf etmə­yin. Şübhəsiz...

Əl-Ənfal surəsi

Əl-Ənfal surəsi        Uca Allah buyurur:    «Səndən qənimətlər haqqında soruşurlar. De: “Qəni­mətlər Allaha və Peyğəmbərə aiddir”. Elə isə...

Ət-Tövbə surəsi

Ət-Tövbə surəsi        Uca Allah buyurur: «Doğrudanmı siz hacılara su verməyi və Məscidulha­ra­mı abadlaşdırmağı...

Hud surəsi

Hud surəsi        Uca Allah buyurur:    «Baxın, onlar ürəklərini qısırlar...

Yusif surəsi

Yusif surəsi        Uca Allah buyurur:      «Əlif. Ləm. Ra. Bu, açıq-aydın Kitab­ın ayələridir. Həqiqətən, Biz onu ərəbcə...

Ər-Rə'd surəsi

Ər-Rə'd surəsi        Uca Allah buyurur:    «Göy gurultusu həmd edərək Ona təriflər deyir. Mə­ləklər də Onun qorxusundan təriflər...

İbrahim surəsi

İbrahim surəsi        Uca Allah buyurur:     «Allah iman gətirənləri dünya həyatında da, axirətdə də möhkəm sözlə sabit saxlayar....

Ən-Nəhl surəsi

Ən-Nəhl surəsi      Uca Allah buyurur:    «Allah, heç bir şeyə gücü çatmayan və başqasının malı olan bir kölə ilə, dərgahımızdan özünə...

Əl-İsra surəsi

Əl-İsra surəsi      Uca Allah buyurur:     «De: “Allahdan başqa tanrı saydıqlarınızı çağırın. Onlar bəlanı sizdən nə uzaqlaşdırmağa, nə...

Məryəm surəsi

Məryəm surəsi      Uca Allah buyurur:    «Mələklər dedi: “Biz dünyaya ancaq sənin Rəbbinin əmri ilə enirik....

Əl-Ənbiya surəsi

Əl-Ənbiya surəsi        Uca Allah buyurur:    «Əzəlcədən ən gözəl aqibət yazılmış insanlara gəldikdə isə, onlar Oddan...

Əl-Həcc surəsi

Əl-Həcc surəsi        Uca Allah buyurur:    «Onlar öz Rəbbi barəsində höcətləşən iki dəstədir. Ka­firlər üçün oddan paltar...

Əl-Muminun surəsi

Əl-Muminun surəsi        Uca Allah buyurur:    «Biz onları əzabla yaxaladıq, onlar yenə öz Rəbbinə boyun əymədilər, Ona...

Ən-Nur surəsi

Ən-Nur surəsi        Uca Allah buyurur:    «Zinakar kişi ancaq zinakar və ya müşrik bir qadınla evlənə bilər. Zinakar qadın da yalnız...

Əl-Furqan surəsi

Əl-Furqan surəsi        Uca Allah buyurur:    «Həmin gün zalım kimsə barmaqlarını dişləyərək de­yəcəkdir: “Kaş ki, mən...

Əl-Qəsəs surəsi

Əl-Qəsəs surəsi        Uca Allah buyurur:    «Biz Sözü onlara çatdırdıq ki, düşünüb ibrət alsınlar»....

Əl-Ənkəbut surəsi

Əl-Ənkəbut surəsi        Uca Allah buyurur:    «Biz insana valideynləri ilə gözəl davranmağı buyur­duq. Əgər onlar bilmədiyin bir şeyi Mənə şərik...

Loğman surəsi

Loğman surəsi        Uca Allah buyurur:    «Bir zaman Loğman öz oğluna nəsihət edərək demişdi: “Oğlum! Allaha şərik qoşma....

əs-Səcdə surəsi

əs-Səcdə surəsi        Uca Allah buyurur:    «Onlar gecə namazını qılmaq üçün böyürlərini yataq­dan qaldı­rır, qorxu və ümid içində öz...

Əl-Əhzab surəsi

Əl-Əhzab surəsi        Uca Allah buyurur:    «Oğulluğa götürdüyünüz uşaqları öz atalarının adları ilə...

Ya sin surəsi

Ya sin surəsi        Uca Allah buyurur:    «Həqiqətən, ölüləri dirildən, onların bu dünyada tö­rət­diklərini və...

Əz-Zumər surəsi

Əz-Zumər surəsi        Uca Allah buyurur:    «Allah Sözün ən gözəlini - ayələri bir-birinə bənzəyən və təkrarlanan Kitab kimi...

Fussilət surəsi

Fussilət surəsi         Uca Allah buyurur:    «Siz qulaqlarınızın, gözlərinizin və dərilərinizin əleyhi­nizə şahid olmasından çəkinib...

Əş-Şura surəsi

Əş-Şura surəsi        Uca Allah buyurur:    «İman gətirib yaxşı işlər görən qullarına Allahın müj­də verdiyi...

Əz-Zuxruf surəsi

Əz-Zuxruf surəsi        Uca Allah buyurur:    «Məryəm oğlu örnək göstərilincə sənin xalqın sevinc­dən...

Əd-Duxan surəsi

Əd-Duxan surəsi        Uca Allah buyurur:    «Sən göydən aşkar bir tüstü gələcəyi günü gözlə. O tüstü ki,...Sıxıntı və kədəri aradan qaldıran 5 zikr

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ))

“ Lə İlahə illəllahul-Azimul-Həlim. Lə İlahə illəllahu Rabbul-Arşil-azım. Lə İlahə illəllahu Rabbus-səməvati va Rabbul-ardı va Rabul-arşil-kərim.”

“Əzəmətli və Həlim Allahdan başqa haqq məbud yoxdur! Əzəmətli Ərşin Rəbbi Allahdan başqa haqq məbud yoxdur! Göylərin Rəbbi, yerin Rəbbi və kəramətli Ərşin Rəbbi Allahdan başqa haqq məbud yoxdur!”

(( اللهُ، اللهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ))

“ Allahu Allahu Rabbi, lə uşriku bihi şeyə”

“Rəbbim Allahdır, Allah! Mən heç bir şeyi Ona şərik qoşmuram!”

(( اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ))

“Allahummə rahmətəkə ərcu, fələ təkilni ilə nəfsi tarfətə ayn va əslih li şəni kulləh, lə İləhə illə ənt.”

“Mərhəmətinlə kömək diləyirəm. Məni bir göz qırpımı belə öz nəfsimlə başlı-başına buraxma! Mənim bütün işlərimi yoluna qoy! Səndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur!”

(( لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ ))

“ Lə İlahə illə əntə subhanəkə inni kuntu minəz-zalimin”

“Səndən başqa haqq məbud yoxdur. Sən pak və müqəddəssən! Həqiqətən, mən zalımlardan olmuşam!”

(( اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فيَّ قَضَاؤُكَ ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ؛ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ في كِتَابِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ في عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي ))

“Allahummə inni abduk, vəbnu abdik, vabnu əmətik, nəsiyətiy biyədik, madin fiyyə hukmuk, adlun fiyyə qadauk, əsəlukə bikulli-smin huvə ləkə, səmməytə bihi nəfsək, əv alləmtəhu əhədən min xalqik, əv ənzəltəhu fi kitabik, əv istəsərtə bihi fi ilmil-ğaybi indək, ən təcaləl-Quranə rabiə qalbiy, va nura sadriy, va cəlaə huzniy, va zəhabə həmmiy”

“Allahım! Mən Sənin qulunam, qulunun oğluyam, kənizinin oğluyam! Məni idarə etmək Sənin Əlindədir. Barəmdə verdiyin hökm yerinə yetəndir. Mənə yazdığın tale ədalətlidir. Sənə, Özünə verdiyin və ya Kitabında nazil etdiyin, yaxud yaratdıqlarından kiməsə öyrətdiyin, yaxud da Öz yanında olan qeyb elmində saxladığın Özünə aid olan hər bir adla yalvarıram ki, Quranı qəlbimin baharı və köksümün nuru et, üzüntümün aradan qalxması və kədərimin getməsi üçün səbəb et!”