Ana səhifə / Quran

1.əl-Fatihə

1.əl-Fatihə "Kitabı açan" surəsi, 7 ayə, Məkkədə nazil olub Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!        1. Mərhəmətli və Rəhmli...

2 əl-Bəqərə

2 əl-Bəqərə "İnək" surəsi, 286 ayə, Mədinədə nazil olub.  Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!   1. Əlif Ləm Mim. 2. Bu, qətiyyən şübhə doğurmayan,...

3. Ali-İmran

3. Ali-İmran "İmranın ailəsi" surəsi, 200 ayə, Mədinədə nazil olub. Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!   1. Əlif. Ləm. Mim. 2. Allah, Ondan başqa ibadətə...

4. ən-Nisa

4. ən-Nisa "Qadınlar" surəsi, 176 ayə, Mədinədə nazil olub. Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!    1. Ey insanlar! Sizi tək bir candan...

5. əl-Maidə

5. əl-Maidə   "Süfrə" surəsi, 120 ayə, Mədinədə nazil olub. Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!    1. Ey iman...

6. əl-Ənam

6. əl-Ənam "Mal-qara" surəsi, 165 ayə, Məkkədə nazil olub. Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!    1. Göyləri və yeri yaradan, zülmətləri və nuru...

7. əl-Əraf

7. əl-Əraf "Sədd" surəsi, 206 ayə, Məkkədə nazil olub. Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!    1. Əlif. Ləm. Mim. Sad. 2....

8. əl-Ənfal

8. əl-Ənfal "Qənimətlər" surəsi, 75 ayə, Mədinədə nazil olub. Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!    1. Səndən qənimətlər haqqında soruşurlar....

9. ət-Tovbə

9. ət-Tovbə "Tövbə" surəsi, 129 ayə, Mədinədə nazil olub.   1. Bu, Allah və Onun Elçisi tərəfindən əhd bağladığınız müşriklərə onlarla olan əhdlərin pozulması barədə bir...

10. Yunus

10. Yunus "Yunus" surəsi, 109 ayə, Məkkədə nazil olub. Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!    1. Əlif. Ləm. Ra. Bu, hikmətli Kitabın...

11. Hud

11. Hud "Hud" surəsi, 123 ayə, Məkkədə nazil olub. Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!   1. Əlif. Ləm. Ra. Bu, Müdrik, hər şeydən Xəbərdar olan Allah...

12. Yusuf

12. Yusuf "Yusuf" surəsi, 111 ayə, Məkkədə nazil olub. Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!    1. Əlif. Ləm. Ra. Bu, açıq-aydın Kitabın...

13. ər-Rad

13. ər-Rad "Göy gurultusu" surəsi, 43 ayə, Məkkədə nazil olub. Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!   1. Əlif. Ləm. Mim. Ra. Bunlar Kitabın ayələridir. Rəbbindən sənə...

14. İbrahim

14.  İbrahim "İbrahim" surəsi, 52 ayə, Məkkədə nazil olub. Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!  1. Əlif. Ləm. Ra. Bu, insan­ları öz Rəb­binin...

15. əl-Hicr

15.  əl-Hicr "Hicr" surəsi, 99 ayə, Məkkədə nazil olub. Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!    1. Əlif. Ləm. Ra. Bunlar Kitabın və açıq-aydın...

16. ən-Nəhl

16.  ən-Nəhl "Bal arısı" surəsi, 128 ayə, Məkkədə nazil olub. Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!   1. Allahın əmri gələcəkdir. Odur ki, onun...

17. əl-İsra

17.  əl-İsra "Gecə səyahəti" surəsi, 111 ayə, Məkkədə nazil olub. Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!   1. Dəlillərimizdən bəzisini ona...

18. əl-Kəhf

18.   əl-Kəhf "Mağara" surəsi, 110 ayə, Məkkədə nazil olub. Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!    1. Kitabı Öz quluna nazil edən və onda...

19. Məryəm

19. Məryəm "Məryəm" surəsi, 98 ayə, Məkkədə nazil olub. Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!    1. Kəf. Ha. Yə. Ayn. Sad. 2. Bu sənin...

20. Ta ha

20. Ta ha "Ta ha" surəsi, 135 ayə, Məkkədə nazil olub. Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!   1. Ta. Ha. 2. Biz Quranı sənə ona görə nazil...

21. əl-Ənbiya

21. əl-Ənbiya   "Peyğəmbərlər" surəsi, 112 ayə, Məkkədə nazil olub. Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!   1. İnsanların hesaba...

22. əl-Həcc

22. əl-Həcc   "Həcc" surəsi, 78 ayə, Mədinədə nazil olub. Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!   1. Ey insanlar! Rəbbinizdən qorxun!...

23. əl-Muminun

23. əl-Muminun "Möminlər" surəsi, 118 ayə, Məkkədə nazil olub. Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!   1. Möminlər, həqiqətən də, nicat...

24. ən-Nur

24.  ən-Nur   "Nur" surəsi, 64 ayə, Mədinədə nazil olub. Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!    1. Bu, Bizim nazil edib sizə vacib...

25. əl-Furqan

25. əl-Furqan “Haqqı Batildən ayıran” surəsi, 77 ayə, Məkkədə nazil olub. Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə! 1. Aləmləri xəbərdar...

26. əş-Şuəra

26. əş-Şuəra   "Şairlər" surəsi, 227 ayə, Məkkədə nazil olub. Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!    1. Ta. Sin....

27. ən-Nəml

27. ən-Nəml   "Qarışqalar" surəsi, 93 ayə, Məkkədə nazil olub. Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!    1. Ta. Sin. Bu, Quranın və...

28. əl-Qasas

28. əl-Qasas   "Əhvalat" surəsi, 88 ayə, Məkkədə nazil olub. Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!    1. Ta. Sin. Mim. 2. Bu,...

29. əl-Ənkəbut

29. əl-Ənkəbut   "Hörümçək" surəsi, 69 ayə, Məkkədə nazil olub. Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!    1. Əlif....

30. ər-Rum

30. ər-Rum   "Rumlular" surəsi, 60 ayə, Məkkədə nazil olub. Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı...

31. Loğman

31. Loğman   "Loğman" surəsi, 34 ayə, Məkkədə nazil olub. Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!   1. Əlif. Ləm....

32. əs-Səcdə

32. əs-Səcdə   "Səcdə" surəsi, 30 ayə, Məkkədə nazil olub. Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!    1. Əlif. Ləm....

33. əl-Əhzab

33. əl-Əhzab   "Müttəfiqlər" surəsi, 73 ayə, Mədinədə nazil olub. Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!    1. Ey Peyğəmbər! Allahdan...

34. Səba

34.  Səba   "Səba" surəsi, 54 ayə, Məkkədə nazil olub. Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!    1. Göylərdəkilərin...

35. Fatir

35.  Fatir   "Yaradan" surəsi, 45 ayə, Məkkədə nazil olub. Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!    1. Göyləri və yeri Yaradan,...

36. Ya sin

36. Ya sin   "Ya sin" surəsi, 83 ayə, Məkkədə nazil olub. Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!    1. Ya. Sin. 2. And olsun...

37. əs-Saffat

37. əs-Saffat   "Səf-səf duranlar" surəsi, 182 ayə, Məkkədə nazil olub. Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!    1. And olsun göylərdə...

38. Sad

38. Sad   "Sad" surəsi, 88 ayə, Məkkədə nazil olub. Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı...

39. əz-Zumər

39. əz-Zumər   "Zümrələr" surəsi, 75 ayə, Məkkədə nazil olub. Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!    1. Bu Kitab Qüdrətli və Müdrik...

40. Ğafir

40. Ğafir   "Bağışlayan" surəsi, 85 ayə, Məkkədə nazil olub. Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!    1. Ha. Mim. 2. Bu Kitab...

əvvəlki123növbəti


Sıxıntı və kədəri aradan qaldıran 5 zikr

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ))

“ Lə İlahə illəllahul-Azimul-Həlim. Lə İlahə illəllahu Rabbul-Arşil-azım. Lə İlahə illəllahu Rabbus-səməvati va Rabbul-ardı va Rabul-arşil-kərim.”

“Əzəmətli və Həlim Allahdan başqa haqq məbud yoxdur! Əzəmətli Ərşin Rəbbi Allahdan başqa haqq məbud yoxdur! Göylərin Rəbbi, yerin Rəbbi və kəramətli Ərşin Rəbbi Allahdan başqa haqq məbud yoxdur!”

(( اللهُ، اللهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ))

“ Allahu Allahu Rabbi, lə uşriku bihi şeyə”

“Rəbbim Allahdır, Allah! Mən heç bir şeyi Ona şərik qoşmuram!”

(( اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ))

“Allahummə rahmətəkə ərcu, fələ təkilni ilə nəfsi tarfətə ayn va əslih li şəni kulləh, lə İləhə illə ənt.”

“Mərhəmətinlə kömək diləyirəm. Məni bir göz qırpımı belə öz nəfsimlə başlı-başına buraxma! Mənim bütün işlərimi yoluna qoy! Səndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur!”

(( لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ ))

“ Lə İlahə illə əntə subhanəkə inni kuntu minəz-zalimin”

“Səndən başqa haqq məbud yoxdur. Sən pak və müqəddəssən! Həqiqətən, mən zalımlardan olmuşam!”

(( اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فيَّ قَضَاؤُكَ ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ؛ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ في كِتَابِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ في عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي ))

“Allahummə inni abduk, vəbnu abdik, vabnu əmətik, nəsiyətiy biyədik, madin fiyyə hukmuk, adlun fiyyə qadauk, əsəlukə bikulli-smin huvə ləkə, səmməytə bihi nəfsək, əv alləmtəhu əhədən min xalqik, əv ənzəltəhu fi kitabik, əv istəsərtə bihi fi ilmil-ğaybi indək, ən təcaləl-Quranə rabiə qalbiy, va nura sadriy, va cəlaə huzniy, va zəhabə həmmiy”

“Allahım! Mən Sənin qulunam, qulunun oğluyam, kənizinin oğluyam! Məni idarə etmək Sənin Əlindədir. Barəmdə verdiyin hökm yerinə yetəndir. Mənə yazdığın tale ədalətlidir. Sənə, Özünə verdiyin və ya Kitabında nazil etdiyin, yaxud yaratdıqlarından kiməsə öyrətdiyin, yaxud da Öz yanında olan qeyb elmində saxladığın Özünə aid olan hər bir adla yalvarıram ki, Quranı qəlbimin baharı və köksümün nuru et, üzüntümün aradan qalxması və kədərimin getməsi üçün səbəb et!”