Möhtərəm səhabələr (audio) bölümü, son yenilənmə 22 yanvar.

Məqalələr

Möhtərəm Səhabələr

Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) əxlaqı

Əbu Səid əl-Xudri (Allah ondan razı olsun) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) demişdir: "Kim cümə günü əl-Kəhf surəsini oxuyarsa, bu, gələn cüməyədək onun üçün nur saçar."

(Müstədrək əl-Hakim; Səhih əl-Cami)