Məqalələr

İslam gəncləri

Günümüzdə 14-20 yaş arası olan cavanları "tineycer" çağırırlar. "Tineycer" - cavanları, düşüncəsizlikləri ucbatından, məsuliyyət və tutarlı bir səbəb tapmaq hissiyyatından məhrum etmək üçün qərbin qeyri müsəlmanları...

Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) əxlaqı

Əbu Səid əl-Xudri (Allah ondan razı olsun) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) demişdir: "Kim cümə günü əl-Kəhf surəsini oxuyarsa, bu, gələn cüməyədək onun üçün nur saçar."

(Müstədrək əl-Hakim; Səhih əl-Cami)